user_mobilelogo

Samen zingen op Stille Zaterdag 

Een mooie zaterdagavond staande voor de Westerkerk in Goes. De wegzakkende zon en veel publiek die de weg naar de kerk weten te vinden. De kerk loopt vol met bezoekers, jong en oud. Organist Jan Rozendaal speelt al op het orgel. Iets voor half 8, loopt het Delta Mannen Ensemble het podium op en starten de avond met het zingen van het lied: Eli, Eli, Lama Sabachtani. P1010064 minEen prachtig begin van deze avond.
Dhr A.C. Hage (Vlissingen) opent de avond met het verwelkomen van het Delta Mannen Ensemble en Wijnand den Hertog (dirigent) en Jan Rozendaal (organist).
Ook alle bezoekers worden welkom geheten. Omdat vanwege de Corona in de afgelopen 2 jaar geen avonden zijn gehouden voor de gestelde doelen in 2020, te weten: St. Winst uit Verlies en Evangelisatiepost ‘De Bron’ in Merksem heeft de organisatie besloten om dit nieuwe jaar 2023 de collecten tijdens hun avonden te besteden aan voornoemde doelen.
Dhr Hage leest ons voor uit Johannes 8 wat gaat over de begrafenis van de Here Jezus. Hierna volgt een korte meditatie, gevolgd door gebed. Het programma gaat verder met samenzang van Psalm 22 vers 8 &16.

Het Delta Mannen Ensemble zingt achtereenvolgens:
Psalm 32 vers 3 & 6, Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten, Psalm 51 vers 1 & 3, Ook voor mij en Psalm 43 vers 1, 4 & 5.

Jan Rozendaal speelt een mooie orgelimprovisatie over Psalm 40 waarna we met elkaar vers 4 samen zingen.
Het Delta Mannen Ensemble vervolgt hun optreden met; Lied van verlangen en Gebed voor mijn kinderen.

We krijgen nu een samenzang medley met liederen van inhoud, we beginnen te zingen over het lijden van Jezus, de kruisiging en Zijn sterven om te besluiten met de Opstanding.
De organist verbind deze liederen/psalmen op gevoelvolle wijze aaneen.
Tijdens de medley wordt er gecollecteerd. 

P1010075 min

 

Voor de laatste keer vanavond laat het Delta Mannen Ensemble op voortreffelijke wijze ons genieten van hun muzikale talenten. Ze zingen: Psalm 22 vers 1&6 en Hoe groot zijt Gij. 

Voordat we naar huis gaan sluit Dhr. Hage de avond af met gebed nadat hij de zangers van het Ensemble, de organist, kosters, alle sponsors en bezoekers voor deze mooie avond heeft bedankt.

We zingen met elkaar staande 3 coupletten van het prachtige lied van de OPSTANDING "U zij de Glorie".

 

De opbrengst van de collecte (incl online betalingen) heeft het mooie bedrag van € 797,95 opgebracht. 

CJ