Oud Hollandse Volkskerstzang vanuit Middelburg

Gelukkig was het koor eerder klaar met inzingen en mochten wij de kerk ook al eerder binnen. Want buiten staan wachten terwijl het kil en zelfs nog wat vochtig is ook is beslist geen pretje. Bij binnenkomst staan er veel lege stoelen, navraag leerde dat er in totaal 775 stoelen in de kerk gereed stonden en dat er op het koorpodum ook nog eens 80 stonden. Na een snelle rekensom concludeerde ik dat, als alle stoelen bezet zouden zijn er ruim 850 mensen in de kerk zouden zijn. De organisatie had alle voorbereidingen getroffen, waarbij ik zeker de prachtige schermen in de kerk wil noemen. Schitterend om vanaf elke positie in de kerk de verrichtingen van spreker, zanger en andere meewerkende musici op orgel en vleugel goed te kunnen volgen. Toen ik goed gesetteld was en de meeste stoelen bezet waren klonken de eerste klanken uit het prachtige van Leeuwen orgel. Met alle aanwezigen werden als ‘opwarmertje’ en als inleiding op deze avond een aantal kerstliederen gezongen. Dat de organist Arjan Wouters in vorm was hoorde ik al vrij snel. Hij zette het tempo van de avond neer en voordat de eerste drie liederen waren gezongen zat ieder (van welke streek of afkomst ook) in het tempo wat de organist deze avond voor ogen heeft. In het programma las ik dat we een kort welkom zouden krijgen en dat er niet gekozen was voor een traditionele opening (welkom, schriftlezing, gebed) van deze avond, maar dat de schriftlezingen door het gehele programma verweven zijn. Persoonlijk vind ik dit een zeer fijne wijze van het beleven en doorleven van de avond. Zeer zeker ook een aanrader om dit te blijven doen. De schriftlezingen en opening en sluiting werden op een zeer aansprekende wijze verzorgd door Dhr. G. Veldhuisen uit Waarde. Tijdens het welkom werden de collectes (voor Merksem en de st. Winst uit Verlies en onkosten) alvast van harte aanbevolen en voor hen die geen cash bij zich hadden gestoken, was er de mogelijkheid om tijdens deze avond of op een later tijdstip hun gave over te maken via de QR Code. Bij het begin van de avond bleek dat toch bijna alle stoelen bezet waren, ik schat dat er een kleine 800 mensen (incl. zangers) aanwezig waren deze avond. Een duidelijk signaal naar de organisatie toe dat deze avond, nog steeds in een behoefte voorziet en ik roep dan ook van harte op om deze avonden tot in lengte van dagen te blijven organiseren. Als ik dan toch een aanbeveling mag doen, kijk nog eens of er nog een musici met trompet of saxofoon deze avond muzikaal kan opluisteren.

Het wonder van kerst in woord (Schriftlezingen) en muziek (gezongen liederen door het koor en samenzang) liepen als een rode draad door deze avond. Een zeer evenwichtig programma wat naast koor- en samenzang nog meer muzikale inkleuring kreeg door de geweldige bijdrages van pianist en organist. Gesteld mag worden dat er deze avond 2 virtuozen achter de klavieren hadden plaatsgenomen. Het koor werd gedragen en gestimuleerd door de rustige en dan weer opzwepende warme klanken van orgel en vleugel. De dirigent, die vanavond het koor voor de laatste maal onder zijn hoede had, had de zangers aan zijn vingers hangen en kreeg volgens mij precies wat hij wenste, dan weer een crescendo dan weer een vollere nadruk op de tekst….en zelfs heel zacht en dan nog verstaanbaar zingen kwam deze avond goed uit de verf. Aan het einde van deze avond, die ook mooi op tijd afgelopen was (21.15 uur) kregen we een laatste schriftlezing. Treffend om op het einde van deze avond, nadat de geboorte van de Heere Jezus was herdacht, te kiezen voor een Lezing uit Lukas waar de Zaligsprekingen worden beschreven. Een heldere boodschap/belofte voor iedereen.
Na deze laatste lezing kregen we van de organist een improvisatie van kerst naar oudjaar. Hij koos hiervoor de psalmen 90 en 91 en het lied, U bent mijn Schuilplaats Heer, om vervolgens toe te werken naar het slotlied van deze avond “Uren, Dagen, Maanden, Jaren”. Nadat het koor op een zeer gedragen en indringende wijze het eerste couplet ten gehore had gebracht volgde een massale slotsamenzang van het 4e couplet. Met de woorden van dit lied in mijn hoofd en hart verliet ik zeer tevreden de kerk.


Snelt dan jaren, snelt vrij henen
met uw blijdschap en verdriet
Welk een ramp ik moog bewenen,
God, mijn God, verandert niet.
Blijft mij alles hier begeven,
voort geleidt door Zijne Hand.
Schouw ik uit dit nietig leven,
in mijn eeuwig Vaderland.

De collecte van deze avond bracht het mooie bedrag op van €1682,56.
De totale opbrengst over 2023 is het mooie bedrag van € 9671,45. De beide doelen, Stichting Winst uit Verlies en Evangeliesatiepost Merksem ontvangen ieder de helft van dit mooie bedrag.

De organisatie dankt iedereen hartelijk die in het afgelopen jaar een of meerdere avonden van ons heeft bezocht en heeft bijgedragen aan deze mooie opbrengst

We mogen u doorverwijzen naar onze agenda voor 2024.

Hieronder een fotocollage van deze avond met dank aan Tim Adriaanse

DSC_3138_Copy
DSC_3145_Copy
DSC_3148_Copy
DSC_3151_Copy
DSC_3152_Copy
DSC_3155_Copy
DSC_3161_Copy
DSC_3167_Copy
DSC_3171_Copy
DSC_3173_Copy
DSC_3175_Copy
DSC_3176_Copy
DSC_3177_Copy
DSC_3178_Copy
DSC_3179_Copy
DSC_3181_Copy
DSC_3185_Copy
DSC_3189_Copy
DSC_3198_Copy
DSC_3207_Copy
DSC_3208_Copy
DSC_3216_Copy
DSC_3217_Copy
DSC_3218_Copy
DSC_3224_Copy
DSC_3228_Copy
DSC_3231_Copy
DSC_3232_Copy
DSC_3236_Copy
DSC_3240_Copy

Samen zingend naar kerst 2023 vanuit Meliskerke

In de afgelopen Advent periode zijn er al heel wat zangbijeenkomsten gehouden in verschillende kerken en op verschillende plaatsen. Daarom is het de vraag of ook deze avond, belegd door onze organisatie, nog wel publiek zou trekken. Ondanks alle ingrediënten en voorbereidingen voor het welslagen van deze avonden is de publieke belangstelling bij aanvang toch altijd een onzekere factor. Maar gelukkig werd ook deze avond weer duidelijk hoe deze inmiddels traditionele zangavond “samen zingend naar kerst” leeft. Want om klokslag 20.00 uur waren alle zitplaatsen (en op het laatst de extra bijgezette stoelen) echt allemaal bezet. Heerlijk om zo met elkaar in een warme kerk te zitten waar de wind rond de kerk loeit en de regen tegen de ramen tikt.
Ook het concept van deze avond verdient een compliment. Na een kort welkom en een zeer sprekend gedicht werd het programma zonder nadere afkondigingen afgewerkt. De organist van deze avond, Arie Deelen uit Vlissingen liet horen dat hij de kunst van het improviseren bezit, schitterend zoals hij de meeste liederen aan elkaar speelde. Daarbij ook een bijzondere vermelding voor het Vocaal Ensemble Voice Four uit Vlissingen o.l.v. hun dirigent/pianist Jan Wisse die op hun eigen wijze een aantal kerstliederen ten gehore bracht. Persoonlijk vond ik het nummer ‘Stil, Stil Stil….’ Erg mooi gezongen waarbij ik mezelf haast om te zeggen dat ook de andere liederen vol overgave en onder zeer gedreven en deskundige leiding van Jan ten gehore werden gebracht.
Dat Jan meer kan dan alleen dirigeren liet hij horen op de piano waar hij zijn improvisatie op bekende kerstliederen speelde. Bekende klanken vulden het kerkgebouw waarbij ik in de stilte van mijn hart de verschillende liederen intens mee mocht beleven. Nadat hij zijn improvisatie besloot lieten de bezoekers door hun applaus merken dat ik niet de enige was die de muzikale bijdrage van Jan had gewaardeerd. De zang werd afgewisseld door diverse voorgedragen gedichten. Verschillende bezoekers kregen kort na binnenkomst een gedicht in handen gedrukt met de vraag of zij dit deze avond wilde voordragen……. Mooi dat deze gedichten, van de inmiddels overleden Frist Deubel, gevoelvol werden voorgedragen.

Tijdens een van de vele (10 stuks meen ik) liederen die we samen hebben gezongen werd er gecollecteerd voor de Stichting Winst uit Verlies en de Evangelisatiepost Merksem. Voor hen die geen contanten bij zich hadden was er de gelegenheid om hun gave via de QR Code over te maken. De collecte bleek in zijn totaliteit het mooie bedrag van € 704,00 te hebben opgebracht. Nadat we met elkaar staande het laatste lied “Het Ere zij God” hadden gezongen vertrok iedereen naar huis. Verassend was de traktatie van een van de dames van Voice Four, die de liefhebbers een glaasje Glühwein aanbood. Dit werd ook door velen in dank aanvaard.
Nadat alles was opgeruimd en ieder was gegroet vertrokken we tevreden uit Meliskerke uitziende naar het kerstfeest!

20231222_194745_Copy
20231222_194837_Copy
20231222_195120_Copy
20231222_201106_Copy
20231222_201331_Copy
20231222_202915_Copy
20231222_203835_Copy
20231222_204926_Copy
20231222_205302_Copy
20231222_210320_Copy
20231222_211131_Copy

Jubileumavond 25 jaar 'Omnis Cantare' 1998 - 2023

We reizen vandaag af naar Goes waar we de jubileumavond van Omnis Cantare bezoeken. Deze stichting organiseert nu al voor het 25e jaar muzikale avonden, avonden waarbij de koor- en samenzang centraal staat. Speciaal voor dit jubileum is er gekozen voor het decor van de Grote- of Maria Magdalenakerk van Goes, een prachtige monumentale kerk met het schitterend Marcussen-Kerkorgel. Daarnaast zijn ook de medewerkenden, het Chr. Mannenkoor Ichthus uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg, het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland o.l.v. Ron van Ommen, de pianist Mark Brandwijk en de organist Arjan Wouters, stuk voor stuk publiekstrekkers.

Het lijkt een goed bezochte avond te worden, want om 18.30 uur staan er al mensen voor de deur te wachten totdat deze wordt geopend. Als uiteindelijk om 19.00 uur de deuren opengaan stroomt een grote groep wachtenden de kerk binnen en deze stroom houdt aan tot iets voor 19.30 uur en dan zie ik dat de gereedstaande stoelen bijna allemaal bezet zijn. Ik heb me vooraf laten vertellen dat als alle stoelen bezet zijn, dat er inclusief het koor 1000 aanwezig mensen aanwezig zijn in de kerk. De voorzitter van de jubilerende vereniging spreekt een kort welkomstwoord waarin hij terugblikt op 25 jaar OC. Tevens deelt hij mee dat de opbrengsten in 2024 hun bestemming zullen vinden aan de Stichtingen “Pro-Deo” en “Stichting Wensambulance Zeeland”. Vervolgens wordt het programma afgewerkt en wordt er genoten van prachtige koor- en samenzang en improvisaties op vleugel en orgel.DSC 1034 Copy

Zowel Ichthus als het CSMZ weten de bezoekers met een prachtig repertoire te boeien. De liederen die worden gezongen zijn stuk voor stuk bekende klanken voor mij. Maar wat mij opvalt is dat de liederen door beide koren vanuit een beleving worden gezongen, die de boodschap welke ongetwijfeld moet worden overgedragen aan de bezoekers zeker ten goed komt. De eerder genoemde beleving wordt ook ondersteund door geweldig begeleidend werk op de klavieren van zowel orgel als vleugel. Mooi vind ik ook dat door de hele kerk een aantal schermen staat opgesteld zodat het beeld van uitvoerenden (sprekers, dirigent, zangers, organist en pianist) echt goed gezien kan worden. Voorwaar een zeer welkome aanvulling aan deze avonden voor de bezoekers in de kerk. Ook bijzonder dat deze avond waaraan toch de nodige onkosten ten grondslag zullen liggen nog kosteloos kunnen worden bezocht. De voorzitter gaf in zijn openingswoord aan dat we juist deze avond een extra collecte houden om de onkosten die niet allemaal vooraf gedekt zijn, vanwege uitgaven in de coronaperiode, te bekostigen. Ik meen dat deze collecte toch zeker niet tekort gedaan zal worden.

Alle liederen (o.a. psalm 141, 84, 122, t Zij vreugde mijn deel is, Vader ik aanbid U enz.) die worden gezongen door beide koren zal ik in dit verslag niet becommentariëren. Al wil ik vanaf deze plaats toch mijn waardering uitspreken voor het prachtige repertoire wat door de dirigenten is uitgekozen en door de zangers ten gehore werd gebracht. Verstaanbaar zingen en met een juiste beleving, de boodschap van de te zingen liederen overbrengen op het publiek, zijn volgens mij kernwaarden die beide dirigenten met succes nastreven. Een compliment aan Martin en Ron voor het welslagen van deze waarden is dan zeker niet misplaatst.
Het repertoire wat beide koren ten gehore brachten sloot ook echt bij de invulling zoals we van OC gewend zijn aan. Toch wil ik van beide koren één nummer noemen wat indruk op mij heeft gemaakt. Zo zong Ichthus het lied ‘een toekomst vol van hoop’, een lied wat momenteel volgens mij in de top 10 van de door kerkkoren gezongen liederen staat. Een lied wat ik zelf al door diverse koren heb horen zingen, maar wat ik juist door een grote groep mannen en dat is Ichthus, echt goed werd uitgevoerd. Het laten doorklinken van de juiste nuances door verschillende crescendo’s in de muziek aan te brengen en een goede verstaanbaarheid door een heldere uitspraak maakten voor mij dat ik dit lied er echt uit vond springen. Wat is het ook een zegen dat in alle vrijheid deze hoopvolle boodschap voor een ieder mocht klinken:

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

Het CSMZ, wat zijn ontstaan aldus de voorzitter, te danken heeft aan de jubilerende organisatie zong ook veel bekende nummers waarvan ik persoonlijk het lied “Houd mij vast” wil noemen.
Geweldig wat een mooie koorklank, wat ook goed te horen was omdat ze het lied deels a capella uitvoerden. Als mijn oren mij niet hebben bedrogen was het koor ook niet gezakt, hetgeen hoorbaar was toen de vleugel bij het 3e vers zijn opwachting maakte. Ook de formidabele begeleiding van Arjan Wouters, volgens mij de vaste begeleider van het koor, mag niet onvermeld blijven. Het voorspel op dit lied, waarin ik het lied ‘scheepje onder Jezus hoede’ en een scheepshoorn meende te horen was een mooie inleiding. Maar het tussenspel naar het 4e couplet, als er wordt gezongen over de stormen die gestild zijn en het voorbijgaan van de vlucht en wind, was echt meeslepend en van hoog niveau…… een opstekende en opzwepende storm vanaf het orgel , bracht menig luisteraar en zanger in beroering.
Dan het mooie crescendo van regel 2 naar 3 en dan eindigend met het smekende gebed: ‘Spreek mij aan, als UW kind”! Zo moet muziek klinken !

De koren waren dus echt een genot om naar te luisteren maar als ik nu zou zwijgen over de solistische inbreng van Mark en Arjan op respectievelijk vleugel en orgel doe ik ze tekort. Virtuoos Mark wist met een medley van bekende liederen al de bezoekers aan zich te binden… het was echt stil in de kerk en hij had alle aandacht. Arjan koos voor een bewerking van psalmen en gezangen en ook hij liet hierbij horen heel wat talent te hebben. Kortom, echt genieten van deze beide zeer getalenteerde musici.

DSC 1056 Copy

Terwijl we met elkaar alle 3 de coupletten van de 150e psalm zongen werd er gecollecteerd. De eerste rondgang was voor de doelen die door OC dit jaar worden ondersteunt te weten: Evangelisatiepost Merksem en de Stichting Winst uit Verlies en de tweede rondgang was bestemd voor de onkosten. Naast het geven van de gaven in de collectezak was er ook de mogelijkheid om de bijdrage te voldoen via de QR code en er werd royaal gegeven. De opbrengst van beide collecten waren resp. € 2060,35 en € 1330,34.

Aan het slot van de avond, als finale, gingen beide koren (ruim 200 man) staan om nog een tweetal liederen te zingen. We luisterden naar Psalm 42 van Mulder en het lied Draag mij door de nacht, een bewerking van Zonnenberg. Een dirigent, klein van stuk, bracht het koor tot grote hoogten met een enkele korte slag en kleine aanwijzing werden beide nummers vol overgave en beleving ten gehore gebracht.
Hierna sprak Dhr. A. C. Hage een kort woord van dank waarna hij de avond besloot met dankgebed om Hem de eer en dank te brengen die dit zo waard is. Soli Deo Gloria !!
Ik wil aan het einde van dit verslag de organisatie met al hun vrijwilligers hartelijk bedanken voor het telkens weer organiseren van prachtige inhoudsvolle avonden en spreek de wens uit dat we hier nog vele jaren getuige van mogen zijn. Verder roep ik u allen op om te overwegen om deze mooie hardwerkende organisatie te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw gebed, door de avonden te bezoeken maar zeer zeker ook door u aan hen te verbinden als donateur en/of sponsor. U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 De fotos met dank aan Tim Adriaanse

DSC_0990_Copy
DSC_0993_Copy
DSC_0994_Copy
DSC_0998_Copy
DSC_1026_Copy
DSC_1027_Copy
DSC_1028_Copy
DSC_1033_Copy
DSC_1034_Copy
DSC_1037_Copy
DSC_1039_Copy
DSC_1042_Copy
DSC_1045_Copy
DSC_1056_Copy
DSC_1062_Copy
DSC_1068_Copy
DSC_1070_Copy
DSC_1075_Copy
DSC_1084_Copy
DSC_1100_Copy
DSC_1142_Copy
DSC_1145_Copy
DSC_1158_Copy
DSC_1159_Copy
DSC_1160_Copy

Zomerzang “Samen Zingen op Walcheren 2023”

In de afgelopen zomerperiode werden door Omnis Cantare voor het 15e achtereenvolgende jaar de zomerzangavonden georganiseerd. Naar goed gebruik zijn er 5 avonden georganiseerd, te weten: tweemaal in de Odulphuskerk van Meliskerke, tweemaal in de Dorpskerk van Aagtekerke en eenmaal in de Moriakerk te Westkapelle.
In 2022 was er sprake van terugloop in de bezoekersaantallen waarbij de organisatie de oorzaak hierbij vooral zocht in de opstart na de periode rondom verboden en onmogelijkheden in het organiseren als gevolg van de corona-pandemie. De bestaande bundel was uitgebreid met een aantal “nieuwe bekende nummers” zodat er voor ieder wat te vinden was in de bundel. Om toch weer veel potentiele bezoekers te bereiken werd er veel ruchtbaarheid gegeven aan deze avonden m.b.v. diverse mediakanalen.omniscantare22juli2023 10 CopyEen aantal maal werd zelfs, met dank aan een van de bestuursleden, via de lokale omroep aandacht besteed aan deze avonden. Het effect mocht er zeker zijn want de eerste avond in Meliskerke was direct een zeer geslaagde avond. De kerk was tot op de laatste stoel bezet en dat niet alleen met Zeeuwen, maar zo bleek heel wat verschillende provincies waren vertegenwoordigd in de kerk. Met dank aan de organist Jacco Goud werd er heerlijk gezongen. Aan het einde van de avond sprak de voorzitter de wens uit dat ook de kerk in Aagtekerke weer eens echt gevuld zou mogen zijn in het weekend volgend op de avond in Meliskerke. Gesteund door diverse inwoners van Aagtekerke werd er nogmaals reclame gemaakt bij de verschillende campings en dorpsgenoten. Het resultaat was enorm, de kerk in Aagtekerke was nog nooit zo vol geweest….de vraag bij sommigen rees of dit nu kwam door de organist Arie Deelen uit Vlissingen (hij was voor het eerst aanwezig tijdens een avond van Samen zingen op Walcheren) of dat het toch kwam door de positieve reclame. Het antwoord is niet gekomen, maar ik denk dat zowel de hartelijke oproep en de organist hieraan hebben meegewerkt. Een oude bekende, de organist Flip Markwat, was in Meliskerke de organist op een winderige en natte zaterdagavond en ook nu kozen weer velen voor de gang naar de kerk. Er werd weer vol overgave gezongen door de aanwezigen en ik mocht ervaren dat het niet uitmaakt uit welke kerk of provincie je komt…… maar wat ik wel ervaarde was; “Samen Zingen Verbind”! De secretaris van de organisatie mocht naar goed gebruik (ik meen dat hij bijna elke jaargang wel een keer het orgel bespeeld tijdens Samen Zingen op Walcheren) zijn muzikale gaven laten horen. Deze avond werden ook de meeste nummers gezongen. Opvallend was dat tijdens alle avonden het lied “Een toekomst vol van hoop”, wat voor het eerst in de bundel was opgenomen, werd gezongen. Maar ook de psalmen al dan niet ritmisch hadden elke avond een plaatsje in het gezongen repertoire. Na vier onvergetelijke avonden was er een korte periode van rust opgenomen in de intensiteit van samenkomen om op 26 augustus de slotavond van Samen zingen op Walcheren te beleven.

Gelukkig zong het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland deze avond ook mee, iets speciaals en zeer gewaardeerd getuige de vele bezoekers die aanwezig waren tijdens deze avond. ANCK csmz055 CopyHet mannenkoor zong een vijftal nummers en verder natuurlijk veel samenzang. De organisatie had ervoor gekozen om de laatste avond niet te werken volgens het RUM-Principe (Roept U Maar) maar er was een programma opgesteld waarbij de meest gekozen liederen van de afgelopen avonden nog eenmaal terugkwamen. Zeer waardevol en gewaardeerd.
Terugkijkend op deze periode van Samen Zingen op Walcheren zijn mij een aantal dingen opgevallen die ik toch nog wil benoemen.
1. Er waren meer vakantiegangers dan voorgaande jaren….een goed voorbeeld doet goed volgen ! Gelukkig waren ook onze Zeeuwen sterk vertegenwoordigd.
2. Prachtig om te zien dat er (ik heb er toch zeker 10 geteld) bezoekers waren die alle avonden hebben bijgewoond.
2. De verkooptafel werd goed bezocht en mocht ook heel wat geld ophalen middels de verkoop van overheerlijke rollen snoep.
3. Wat een schitterende opbrengst van de collecten. Ik heb begrepen dat er tijdens de vijf avonden ruim € 4000,00 is opgehaald voor de Stichting Winst uit Verlies en De Evangelisatiepost Merksem.
4. Een geweldig gedreven groep vrijwilligers die zich samen met verschillende kosters en kerk vertegenwoordigers en natuurlijk niet te vergeten de organisten die pro-deo aan deze avonden meewerken enorm hebben ingezet om alles weer zo succesvol te laten verlopen.

Maar bovenal past natuurlijk dank aan de Gever van al dit goede. Ik spreek hier de hartelijke wens uit om u allen weer te mogen ontmoeten op een van de avonden die de organisatie dit jaar nog hoopt te beleggen. Te beginnen op de 25e verjaardag van de organisatie op 28 oktober in Goes.

Een tevreden bezoeker van “Samen zingen op Walcheren 2023”

ANCK_csmz010_2_Copy
ANCK_csmz012_Copy
ANCK_csmz033_Copy
ANCK_csmz044_Copy
ANCK_csmz045_Copy
ANCK_csmz047_Copy
ANCK_csmz055_Copy
ANCK_csmz056_Copy
ANCK_csmz058_Copy
ANCK_csmz068_Copy
IMG_5332-2-2_Copy
IMG_5336-2-2_Copy
IMG_5340-2-2_Copy
IMG_5342-2-2_Copy
IMG_5346-2-2_Copy
omniscantare22juli2023-3_Copy
omniscantare22juli2023-4_Copy
omniscantare22juli2023-6_Copy
omniscantare22juli2023-9_Copy
omniscantare22juli2023-10_Copy
omniscantare22juli2023-11_Copy
omniscantare22juli2023-12_Copy
omniscantare22juli2023-13_Copy
omniscantare22juli2023-14_Copy
omniscantare22juli2023-16_Copy
omniscantare22juli2023-17_Copy
omniscantare22juli2023-18_Copy
omniscantare22juli2023-21_Copy
omniscantare22juli2023-22_Copy
omniscantare22juli2023-23_Copy
omniscantare22juli2023-25_Copy
omniscantare22juli2023-27_Copy
omniscantare22juli2023-29_Copy
omniscantare22juli2023-30_Copy

Zomerconcert in Koorkerk Middelburg

Zaterdag 24 juni, een heerlijke zonovergoten dag en een temperatuur die zelfs in de avond nog ver boven de 20 graden stijgt. We komen aan bij de Koorkerk van Middelburg, een prachtige kleine kerk naast de Nieuwe Kerk en onderaan de Lange Jan van Middelburg. Het is nog ruim voor de aanvangstijd maar nieuwsgierige toeristen en andere passanten kijken snel even om het hoekje van de deur als ze de heldere en zware mannenstemmen vanuit de kerk horen klinken en ik volg hun voorbeeld. Bij navraag blijkt het dat dit de mannen zijn van het mannenensemble Cantare uit Woudenberg die onder leiding van hun dirigent André van Vliet aan het oefenen zijn voor het concert wat ze ’s avonds in deze kerk zullen geven. Het lijkt me een mooie avondinvulling en ik neem mij voor om, aangemoedigd door de bekende klanken die ik nu al hoor, vanavond ook te gaan luisteren.

Als ik een, naar mijn inzicht, mooi plaatsje heb toegeëigend in de kerk zie ik dat ik zeker niet de enige ben die vanavond aanwezig is, want met mij zijn er zeker 100 luisteraars op deze avond afgekomen. Wat ik nog wel mis zijn de zangers, maar die zullen ongetwijfeld toch zo het podium betreden. Maar dan, klokslag 19.30 uur klinken vanuit de naastgelegen Wandelkerk de zuivere en indringende stemmen van de mannen. Stemmen die ik ook een paar uur eerder al heb gehoord. Ik hoor de klanken van een gebed om Vrede en een vraag om vrede van Zijn heerlijk rijk. Wat toepasselijk om zo een concert te beginnen. Hierna spreekt ouderling de Korne van de G.G. Vlissingen een openingswoord namens de organisatie, hij memoreert dat de organisatie dit jaar mag gedenken dat zij al 25 jaar dit soort avonden mogen beleggen, avonden waarin wordt gezongen tot eer van de Heere onze God en anderzijds ook tot hulp van de naasten. Mede daardoor geïnspireerd wordt de 135e psalm ook gelezen. Het bijzondere aan deze psalm is ook dat het begint en eindigt met Hallelujah, “Looft den HEER”. Samen wordt er in het gebed een zegen gevraagd voor deze avond en dan zingen we met elkaar ook de 135e psalm en tijdens het zingen van deze psalm komen de 16 zangers van het ensemble naar voren en nemen hun plaats in op het podium. De dirigent André van Vliet is nu van rol gewisseld en vervuld met grote klasse de rol als begeleider van de samenzang op het orgel.omniscantare24juni 6 Copy


Het ensemble brengt tijdens hun eerste blok wat zij zingen een ode aan de psalmen en zingt een drietal psalmen, waaronder 2 bewerkingen van de overleden musicus Klaas Jan Mulder. Prachtig, vol overgave en met zeer veel gevoel en kennis van de tekst gezongen. De dirigent laat met enige regelmaat a capella zingen, dat gaat de zangers ook prima af en dan begeleid hij weer even op de vleugel. Na dit blok zingen blijk dat André (durf deze musicus best met zijn voornaam aan te spreken) van alle markten thuis is, blijkt nu weer. Hij heeft nu plaatsgenomen achter de klavieren van de vleugel en improviseert in alle eenvoud maar o zo inspirerend over het lied Neem mijn leven laat het Heer. We zingen direct hier achteraan ook een drietal coupletten van dit lied en André kiest er voor om de begeleiding van deze samenzang van achter de vleugel te doen, ik vond het heerlijk om zo ingetogen (want dat vraagt de zang dan ook weer als er wordt begeleid op de vleugel) dit gebed om de leiding van de Heere in ons leven te bezingen. Of het afgesproken is of niet, maar ik vond het bijzonder dat de koster (zo bleek bij navraag)van de kerk zich enorm goed van zijn taak bewust was. Hij sprak bezoekers die bij de deur aan en nodigde ze vriendelijk binnen in het huis van de Heere. Zo te horen waren het voornamelijk Duitse toeristen die binnenkwamen en wat was het mooi dat juist toen ook door het koor een tweetal liederen (Meine Zeit steht in Deinen Händen en Psalm 23) in het Duits werden gezongen. De muzikale “duizendpoot” zo noem ik vol bewondering de dirigent, organist, pianist André inmiddels, laat horen hoe het orgel door hem beroerd ons met een wervelende improvisatie van psalm 33 horen waarna we met elkaar zingen “Zingt vrolijk, heft de stem naar boven”. We luisteren weer naar een drietal nummers waarbij ik persoonlijk werd geraakt door de tekst, maar ook de uitvoering van het lied “Vaste Rots van mijn behoud” wat de mannen zongen in een bewerking van hun inmiddels overleden dirigent Evert van Dijkhuizen. Het lied werd gedragen gezongen met nadruk op de boodschap uit dit lied, wijzende op de VASTE ROTS in LEVEN en in STERVEN! De tenorsolist die het 2e couplet voor zijn rekening nam mag ook zeker niet onvermeld blijven…..wat een gevoelvolle voordracht!

Ouderling de Korne besluit de avond met een dankwoord aan de medewerkenden, sponsoren en aanwezigen en besluit met de woorden, Hallelujah, het WOORD is tot ons gekomen, God is Goed, hierna dankt hij samen met ons de Heere voor zijn goede gaven deze avond, waarna we met elkaar zingen de bede uit het lied “Zegen ons Algoede”

omniscantare24juni 18 Copy

Nog eenmaal laat het ensemble ons genieten van de mooie stemmen en de juiste verdeling van de partijen (er was geen partij overheersend) en mogen we luisteren naar het lied ‘Verberg mij nu’ van Lennert Morée. Hierna besluiten zij deze avond met de boodschap “Niemand anders dan U alleen, leidt ons door dit leven heen, u die ons geluk voor ogen heeft, Jezus die het ons heeft gebracht. U geeft ons een toekomst vol van HOOP!!

De collecte (online en offline) heeft, naar ik heb vernomen, ruim € 500,00 opgebracht.

Een tevreden luisteraar

omniscantare24juni-2_Copy
omniscantare24juni-3_Copy
omniscantare24juni-4_Copy
omniscantare24juni-5_Copy
omniscantare24juni-6_Copy
omniscantare24juni-7_Copy
omniscantare24juni-8_Copy
omniscantare24juni-9_Copy
omniscantare24juni-10_Copy
omniscantare24juni-11_Copy
omniscantare24juni-12_Copy
omniscantare24juni-13_Copy
omniscantare24juni-14_Copy
omniscantare24juni-15_Copy
omniscantare24juni-16_Copy
omniscantare24juni-17_Copy
omniscantare24juni-18_Copy
omniscantare24juni-19_Copy
omniscantare24juni-20_Copy
omniscantare24juni_Copy

Samen zingen op Stille Zaterdag

Een mooie zaterdagavond staande voor de Westerkerk in Goes. De wegzakkende zon en veel publiek die de weg naar de kerk weten te vinden. De kerk loopt vol met bezoekers, jong en oud. Organist Jan Rozendaal speelt al op het orgel. Iets voor half 8, loopt het Delta Mannen Ensemble het podium op en starten de avond met het zingen van het lied: Eli, Eli, Lama Sabachtani. P1010064 minEen prachtig begin van deze avond.
Dhr A.C. Hage (Vlissingen) opent de avond met het verwelkomen van het Delta Mannen Ensemble en Wijnand den Hertog (dirigent) en Jan Rozendaal (organist).
Ook alle bezoekers worden welkom geheten. Omdat vanwege de Corona in de afgelopen 2 jaar geen avonden zijn gehouden voor de gestelde doelen in 2020, te weten: St. Winst uit Verlies en Evangelisatiepost ‘De Bron’ in Merksem heeft de organisatie besloten om dit nieuwe jaar 2023 de collecten tijdens hun avonden te besteden aan voornoemde doelen.
Dhr Hage leest ons voor uit Johannes 8 wat gaat over de begrafenis van de Here Jezus. Hierna volgt een korte meditatie, gevolgd door gebed. Het programma gaat verder met samenzang van Psalm 22 vers 8 &16.

Het Delta Mannen Ensemble zingt achtereenvolgens:
Psalm 32 vers 3 & 6, Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten, Psalm 51 vers 1 & 3, Ook voor mij en Psalm 43 vers 1, 4 & 5.

Jan Rozendaal speelt een mooie orgelimprovisatie over Psalm 40 waarna we met elkaar vers 4 samen zingen.
Het Delta Mannen Ensemble vervolgt hun optreden met; Lied van verlangen en Gebed voor mijn kinderen.

We krijgen nu een samenzang medley met liederen van inhoud, we beginnen te zingen over het lijden van Jezus, de kruisiging en Zijn sterven om te besluiten met de Opstanding.
De organist verbind deze liederen/psalmen op gevoelvolle wijze aaneen.
Tijdens de medley wordt er gecollecteerd. 

P1010075 min

Voor de laatste keer vanavond laat het Delta Mannen Ensemble op voortreffelijke wijze ons genieten van hun muzikale talenten. Ze zingen: Psalm 22 vers 1&6 en Hoe groot zijt Gij. 

Voordat we naar huis gaan sluit Dhr. Hage de avond af met gebed nadat hij de zangers van het Ensemble, de organist, kosters, alle sponsors en bezoekers voor deze mooie avond heeft bedankt.

We zingen met elkaar staande 3 coupletten van het prachtige lied van de OPSTANDING "U zij de Glorie".

De opbrengst van de collecte (incl online betalingen) heeft het mooie bedrag van € 797,95 opgebracht. 

CJ

DME
Jan_Rozendaal
P1010064-min
P1010069-min
P1010070-min
P1010072-min
P1010075-min
P1010076-min
P1010077-min