user_mobilelogo

Samen Zingen op Walcheren in de zomer van 2022
Op zaterdag 23 juli 2022 was het de eerste zomerzangavond van dit seizoen. Wat was het weer fijn dat we als Omnis Cantare een avond mochten organiseren zonder beperkingen vanwege de gevolgen van Covid-19. Onze eerste zomerzangavond werd gehouden in de dorpskerk in Aagtekerke. Zoals ook in voorgaande jaren werd een paar honderd meter verderop het evenement “Trekker Trek” trek gehouden. We hopen dat dit evenement ons bezoekersaantal niet heeft beïnvloed. Op onze avond waren ca. 60 mensen samen gekomen om samen te zingen. Even voor 20.00 uur begon de organist van deze avond, Jacco Goud, met inleidend orgelspel van “Groot is Uw trouw, o Heer”. Met het zingen van de 1e 2 verzen hiervan was de avond geopend. Arjen Huissen heette de bezoekers namens Omnis Cantare hartelijk welkom en wees alvast op de collecte bij de uitgang t.b.v. Voedselbank Walcheren. Traditioneel worden onze zomerzangavonden geopend en afgesloten met het lezen van een stukje tekst (gedicht). Voor deze avond werd het gedicht “Het is tijd om te zingen”. Aansluitend hebben we psalm 75: 1 en 6 gezongen. Hierna werd de avond vervolgd volgens het rum-principe (roept-u-maar). Telkens worden er liederen gezongen die zijn opgegeven door de bezoekers in blokjes van 3. Het principe blijkt wel bekend te zijn bij de bezoekers.DSC 7889 Copy

Als de mogelijkheid zich voordoet om liederen op te geven schieten de vingers de lucht in. Het eerste blokje worden de liederen “’ Ga mij niet voorbij, o Heiland”, Psalm 25: 2 en 6 en “Lichtstad met uw paar’len poorten” gezongen. Vooral het laatste nummer wordt bijna iedere zomerzang opgegeven. Het volgende blokje bevat naast “Ga met God en Hij zal met je zijn” en “Zegen ons Algoede” het “Wilhelmus” wat we natuurlijk staande hebben gezongen. Na nog een aantal blokjes gezongen te hebben en geluisterd te hebben naar een orgelimprovisatie over het lied “Blijf met mij Heer” was het al weer tijd voor het laatste blokje. Een lied wat de kleinste kinderen kennen “Lees je Bijbel, bid elke dag” en “Wat de toekomst brengen moge” werden hierin gezongen. Vooral het laatste lied was toepasselijk. Mooi dat dit als laatste werd gezongen. Arjen las aan het einde van de avond het verhaal “Tel uw zegeningen” nog voor. De les uit dit verhaal is dat wij vaak geneigd zijn om te klagen over allerlei zaken, hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Sommige mensen hebben het (nog) zwaarder dan wij. Is het dan niet beter om te kijken wat we wel hebben? Zoals gebruikelijk werd de avond afgesloten met het kindergebed “Ik ga slapen ik ben moe”. We kunnen terugzien op een geslaagde eerste zomerzangavond.

Vijf dagen na de eerste avond in Aagtekerke was het nu de beurt aan Meliskerke voor de tweede zomerzangavond De Odulphus kerk in Meliskerke begint rond half acht gestaag vol te lopen. Veel bekende gezichten maar ook mensen die onze avonden voor het eerst mee gaan maken. Het orgel is al opgewarmd door Geert Jan Hoekman en John Hoekman heeft even de ruimte geprobeerd met een klein stukje inzingen. Dat ging prima, dus we gaan beginnen als klok acht slagen heeft laten horen. GeertJan zet zachtjes in op het prachtige Abba Vader. De avond wordt geopend door Henk-Jan (voorzitter van Omnis Cantare). Hij heet iedereen welkom en bedankt dan ook direct de mensen die er gisteravond ook al waren... Hij leest een gedicht voor over 'onze naaste' ter overdenking..... Daarna zingen we het voornoemde Abba Vader. We beginnen wat aarzelend maar al snel klinkt het uit vele monden. Wat geweldig, zingen tot eer van Hem, in zo'n tot en met de gaanderij gevulde kerk. Het eerste nummer komt van boven. 't Oog omhoog en 't hart naar boven. We vervolgen dit eerste blokje met nummer 76 van de lijst. Wie maar de goede God laat zorgen. En we besluiten met Er gaat door alle landen, een trouwe Kindervriend. We vangen het volgende blokje aan. Een meneer op links wil graag Lichtstad met uw paarlen poorten zingen. Dat doen we staande. Daarna zingt John op verzoek Psalm 8. Een mevrouw op een weggestopt hoekje geeft het lied Heer wees mijn gids op. John mag nog even doorzingen en voert samen met Geert Jan de prachtige psalm 25 uit. Aan de rechterkant geeft een meneer nummer 44 op. Dat is psalm 56 vers 4 en 5. Omdat we volgens het RUM principe werken (roept u maar) proberen we het een beetje in banen te leiden door een beetje te onder verdelen in vakken. Maar nu even een vraag... wie komt er verder dan 100 km hier vandaan? Nou dat zijn er nog te veel. 200 dan? Dat is minder, maar ook behoorlijk veel. Dan gaan we voor 250 km. Dan blijven er twee over... Kampen en Rijssen. De mensen uit Rijssen mogen een lied opgeven. Dat wordt Mijn Nederland! Ja deze mensen zullen niet het Zeeuws volkslied opgeven natuurlijk. Dan in het midden blok een vaste gast van onze avonden die graag 'k ben een Koninklijk kind wil zingen. Dat doen we samen met John. Het volgende blokje wordt gestart met het lied Nader, mijn God, bij U. Opgegeven door een meneer helemaal boven op de galerij. Een mevrouw vooraan wil graag het Avondlied. 'k wil U o God, mijn dank betalen. U prijzen in mijn avondlied. Een jonge man op de achterste rij vraagt het nummer Ruwe stormen mogen woeden. GeertJan laat het orgel waaien tot een echte Zeeuwse stormwind..... dan mogen we zingen; God, mijn God zal mij behoeden. Hoe zwart of hoe dicht de nacht ook zal zijn. Bij het volgende stukje gaan we weer iets leuks doen. Een mevrouw geeft het stukje Zoekt eerst het koninkrijk van God op. We maken een kinderkoor van alle kinderen onder de 12 die met John de coupletten gaan zingen. Nou John past er bijna niet meer bij! Wat een grote groep kinderen! Het klinkt als een klokje! Het volgende stukje is opgegeven door de jongste gast van vanavond. Hij is nog geen drie jaar oud! En omdat het koor prima zingt doen we dat ook met hen voor in de kerk. Lees je Bijbel bid elke dag! Ook de Engelse versie wordt uit volle borst gezongen! Als ze terug naar hun plaatsen gaan worden ze nog getrakteerd op een rol snoep. HenkJan sluit deze avond af. John zingt voor ons; Een toekomst vol van hoop. Want die heeft onze God ons beloofd! Dat we allemaal met die hoop in ons hart weer huiswaarts mogen gaan. Dan eindigen we met dankwoorden aan alle medewerkenden en wordt toch ook even de collecte aangehaald. We dragen daarmee bij aan de voedselbank Walcheren. We lezen samen een gedicht ter afsluiting en zingen daarna; Ik ga slapen ik ben moe. Het kindergebed waar we traditiegetrouw onze avonden mee afsluiten. We wensen iedereen wel thuis en hopen u op een andere zomerzangavond weer te verwelkomen om te zingen tot eer van God de Allerhoogste.

IMG 6584 2 CopyZaterdagavond 6 augustus.
Het was een mooie zomerse avond in Aagtekerke als de Dorpskerk zich langzaamaan vult met mensen, jong en oud. Vijf minuten voor aanvang begint de organist van vanavond Arjen Huissen op het orgel te spelen. Hij speelt een improvisatie van Psalm 32 waarna we om 8 uur inzetten met het zingen van psalm 32 vers 2 en 6. Henk-Jan heet iedereen hartelijk welkom op de 3e zomerzang avond van dit jaar. Na enkele mededelingen en de uitleg van het RUM principe het bekende Roept U Maar leest Henk-Jan een kort verhaal om over na te denken, en zingen we aansluitend, Groot is Uw trouw. Hierna mogen de mensen liederen opgeven we doen 3 nummers per keer. We zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag. Neem mijn leven, laat het Heer en Wat de toekomst brengen moge. Weer 3 nummers die de mensen mogen roepen. We zingen, staande het Zeeuwse volkslied. Het Luther lied, een vaste burcht en Machtig God, sterke rots. Leuk om te zien dat jong en oud nummers opgeven. Lisanne van Drongelen speelt op haar dwarsfluit 2 liederen. Dank U voor deze nieuwe morgen en Heilig, heilig, heilig. Het klinkt prachtig en het is muisstil in de kerk. Het was voor haar de eerste keer dat ze speelde voor zoveel mensen ze kreeg dan ook een daverend applaus. Nu was het weer de beurt om liederen op te geven om samen te zingen, achtereenvolgens zongen we: Vaste rots van mijn behoud, dit klinkt met bovenstem, Psalm 25 vers 2 en 6 en Psalm 119 vers 3 en 86. Omdat er zoveel mensen liederen op wilde geven werden het er deze keer zijn het 4, Zoek eerst het koninkrijk van God, 'k Ben reizend naar die stad, Als ik maar weet en Zouden wij ook eenmaal komen. We gaan door met: Veilig in Jezus armen, Gouden harpen ruisen, Lichtstad met uw paarlen poorten, dit klinkt met bovenstem en Stilte over alle landen. De avond vliegt voorbij en we moeten al weer eindigen, Henk-Jan bedankt iedereen voor hun komst, hij prijst de collecte aan voor voedselbank Walcheren en eindigt met een gedicht van Frits Deubel met de titel “Wat is het heerlijk als je hart.”
Traditie getrouw zingen we als afsluiting, het kinderbed, Ik ga slapen, ik ben moe.

Wat gaat de tijd toch snel, we zijn al weer aangekomen bij de laatste avond van het seizoen 2022 “Zingen op Walcheren”.
Het is een erg warme zomeravond in Meliskerke 32 graden maar liefst en dan denk je zullen er mensen op af komen, maar ondanks de warmte komen langzaam de mensen binnen en word de kerk toch nog redelijk gevuld. Bij binnenkomst is Flip Markwat al liederen aan het spelen.
De avond begint met het zingen van het lied, Doorgrond mijn hart. Henk-Jan heet iedereen hartelijk welkom op de 4e en alweer laatste zomerzang avond van dit jaar. Hij begint de avond met het voorlezen van een verhaal, Kom zoals je bent. Wat we zingend beantwoorden met het lied, Heer, ik kom tot U. Dan mogen de mensen de liederen opgeven prachtig systeem het RUM principe, dat houd de vaart erin. We beginnen met, Nu gaan de bloemen nog dood, Groot is Uw trouw en U zij de Glorie. De volgende 3 liederen zijn, Heer, wees mijn gids, De Heer is mijn herder en Samen in de naam van Jezus.DSC 7877 Copy

Voor de verandering zingen we i.p.v. 3 er een keer 4 Als ik maar weet, Zegen ons algoede, Stilte over alle landen en Lichtstad met uw paarlen poorten. Flip word gevraagd om als verste weg zittende een lied op te geven hij geeft op Gelukkig is het land waarna Henk-Jan hem vraagt hier op te improviseren wat volgde was een prachtig stuk muziek waarna we zongen 2 coupletten van het lied. Henk-Jan kreeg er steeds meer zin want we mochten nu 5 liederen opgeven werd zo goed gezongen ondanks de warmte. We zongen Eens was ik een vreemdeling, Ga met God en Hij zal met je zijn, Psalm 43 vers 3 en 4, Psalm 68 vers 10 en Op de grote stille heide. We zijn alweer aan het einde van de avond, Henk-Jan bedankt alle mensen voor hun komst, prijst de collecte aan voor voedselbank Walcheren en wenst iedereen een fijne zondag. Hij eindigt met een gedicht van Frits Deubel “praktisch Christen zijn.”

Staande zingen we traditie getrouw, het kinderbed, Ik ga slapen, ik ben moe.
Hopelijk kunnen en mogen we volgend jaar ook weer zingen….
De opbrengst van de afgelopen zomerzangavonden is in totaal € 1337,25. Nogmaals u allen hartelijk dank voor het bezoeken van onze avonden en uw bijdrage aan de collecte.