user_mobilelogo

Slotavond zingen op Walcheren in Westkapelle 

Rond 18.00uur waren de eerste vrijwilligers van OC aanwezig om de nodige voorbereidingen te treffen voor de slotavond van Zingen op Walcheren 2018.

Om 18.45 begon het CSMZ dat deze avond hun medewerking verleend met ruim 60 man aanwezig om de liederen door te zingen die zijn vanavond ten gehore zouden gaan brengen.
Ondanks dat nog niet iedereen er was klonk het, ook al was het de eerste bijeenkomst na de zomervakantie veelbelovend.

Al ruim voor de opening van de deuren om 19.30 uur stonden al tientallen mensen te wachten om als eerste een plaatsje te bemachtigen in de kerk. Mooi om te zien dat er voor deze avond zo veel belangstelling is van een “breed publiek”. Als om 20.00 uur de kerk bijna tot op de laatste plaats bezet is begint het mannenkoor met een sprekende INTRO. Ze zingen het lied “Zing van Zijn trouw”. Mooi met gevoel gezongen, waardoor de boodschap van het lied volgens mij goed overkomt. Na de opening door de voorzitter Henk-Jan Minnaard die een kort nadenkertje voordroeg met de titel “Het Potlood” werd het programma wat de organisatie had opgesteld afgewerkt.
Gezamenlijk werd gezongen psalm 119 en na een kort tussenspel kloink uit volle borst het lied U zij de Glorie. Hierna zong het mannenkoor de liederen: “O God die vol van liefde zijt” en “Zouden wij ook eenmaal komen”. Dat Martin vanavond in vorm was liet hij horen ook in de schitterende tussenspelen van koor naar samenzang. Geweldig om het orgel te horen jubelen en daarna eenparig te zingen van Zijn trouw en nadat het orgel de bazuinen liet schallen zongen wij met elkaar het lied “Eens als de bazuinen klinken”.

Na een korte toelichting over de doelen waar we als Omnis Cantare geld voor ophalen geeft Martin een machtige orgelsolo weg. Dit is niet mogelijk als zijn trouwen vriend en registrant Mart hem hierin niet terzijde zou staan. Geweldig !! Tijdens de collecte zingen we de liederen Ruwe stormen mogen woeden gevolgd door 3 coupletten van het lied Blijf bij mij Heer. De collecte bracht het mooie bedrag op van € 1132.57. Hiervoor allen na de Heere hartelijk dank voor uw gaven. Gaven waarmee u de betrokkenheid met ons werk bevestigd.

Het mannenkoor vervolgd nu de avond met het zingen van het lied Vleugels en psalm 68. Een genot om dat zo mee te mogen zingen. Een psalm die iedereen uit zijn hoofd kent, en heerlijk is om te zingen. Dat onze dirigent Ron van Ommen ook het orgelspelen in de vingers heeft blijkt tijdens het muzikale intermezzo. Ron begint met een improvisatie op het lied Samen in de naam van Jezus waarop Harm naadloos aansluit met een improvisatie op de piano van het lied “Lees je bijbel bid elke dag” en dan als die tonen wegsterven zet Martin vol in met het lied Komt nu met Zang. Geweldig 3 van die talentvolle mannen ! Hier gaat een muzikaal hartje vele malen sneller van kloppen en wordt er moeite gedaan om niet mee te gaan zingen, bij de bekende tonen. Kippenvel krijg je hier van.

Achtereenvolgens zingen we de psalmen 108 en 75 waarbij de laatste psalm ritmisch wordt gezongen……. Prachtig ook het ritmische zingen ging of men nooit anders gewend is.
Daarna zingt het koor en het bekende lied Zoekt eerst het Koninkrijk van GOD. Er wordt een bijzondere manier gebruikt, waarbij een mooie wisselwerking tussen aanwezigen en koor hoorbaar is. Het mannenkoor maakte het lied af door het refrein nog een keer over te doen met allen mannenstemmen. Ook zo iets bijzonders om aan te horen. Als slot zingt het koor samen met de aanwezigen het lied Lichtstad met uw paarlen poorten. Dit lied is in de afgelopen avonden elke avond opgegeven.
De voorzitter besloot de avond met een hartelijk dankwoord aan iedereen waarna hij het indrukwekkende gedicht “Mijn buurman is vannacht gestorven” voordroeg.
Dit gedicht bevat een grote oproep tot EVANGELISATIE voor een ieder aanwezig.
De serie zomerzangavonden “Samen zingen op Walcheren” sloten we af met 4 coupletten van het lied “Ga met God en Hij zal met je zijn”.
Ik hoop dat u allen net zo heeft genoten van deze avond als ondergetekende.
Th. Joziasse.

Foto's Eugène Harthoorn


Zomerzang
Zingen op Walcheren 2018

De scheve kerktoren van de Odulphuskerk, de oude dorpskerk van Meliskerke, steekt af tegen een strakblauwe lucht. De klok slaat 19.00 uur. Open deuren ontvangen het bestuur en de vrijwilligers van Omnis Cantare. Kort na binnenkomst arriveert ook de organist van deze avond, Martijn Kooijman, met zijn gezin. Terwijl de beamer in gereedheid wordt gebracht vult de kerk zich met orgelklanken. Het geluid van het 2-klaviersorgel met niet al teveel registers kan prima op tegen de ook niet al te grote kerk.
Tegen 19.30 uur stopt het orgelspel. De deuren worden opengesteld voor het publiek. Al snel verschijnen de eerste bezoekers in de kerk voor het bijwonen van de eerste zomerzangavond “Samen zingen op Walcheren 2018”. In korte tijd spoeden zich meer mensen naar binnen. Het duurt niet lang voordat het grootste gedeelte van de kerk gevuld is. Opnieuw galmen zachte orgelklanken in de meer rumoerig wordende ruimte. Kort voor aanvang van deze zangavond worden extra stoelen in de nieuw aangebouwde ruimte bijgezet.
Onze secretaris Arjen Huissen, vervangt onze voorzitter en verwelkomt de gasten. Ook worden de collecte doelen van Omnis Cantare bekend gemaakt. Deze zijn Walstraat 68 in Vlissingen en De wegwijzer, Almere. Na een kort welkom wordt het eerste lied, nummer 12, gezongen. ‘Neem mijn leven laat het Heer.’
Al snel volgen het lied ‘Veilig in Jezus ‘armen’ en ‘Er is een God die hoort’.
De volgende nummers zingen we deze avond:
Vaste rots van mijn behoud
Psalm 121
Psalm 150
Zouden wij ook eenmaal komen
Er gaat door alle landen
Tel uw zegeningen
Na het eerste blok zingen vertelt Arjen wat over de financiële doelen van Omnis Cantare. Deze informatie is ook te vinden op de website: www.omnis-cantare.nl . De collecte wordt hartelijk aanbevolen Daarop volgt een orgelsolo van Martijn Kooijman over psalm 68. Aansluitend zingen we vers 10 van deze psalm en wordt er gecollecteerd.
Het tweede blok van avond zingen we de volgende liederen:
Rust mijn ziel uw God is koning
Lichtstad met uw paarlen poorten
Eens was ik ik een vreemdeling
Als g’ in nood gezeten.
Zeeuws Volkslied
Ruwe stormen mogen woeden
Ook aan deze avond komt een einde. De collecte deze avond heeft € 414,95
Arjen Huissen bedankt alle aanwezigen en sluit deze prachtige avond met het gedicht; ‘Zijn eeuwige liefde uit genade.’ Tot slot zingen we gezamenlijk staande het Avondlied.
‘k wil U o God, mijn dank betalen’

Nog geen drie dagen later komen we weer samen in Aagtekerke en is het precies 20.00 uur als de secretaris van Omnis Cantare, Arjen Huissen ook deze zomerzangavond opent. Iedereen word welkom geheten. Er zijn verschillende bekende gezichten te zien. Allereerst wordt er een kort verhaal voorgelezen, genaamd: Een goede keuze. Aansluitend zingen we psalm 25 vers 2 en 6.
De eerste liederen worden opgegeven.
Groot is uw trouw o Heer
Vaste rots van mijn behoud
Nu gaan de bloemen nog dood.
Tel uw zegeningen.
God zij met ons tot ons wederzien.
Lichtstad met uw paarlen poorten
Jezus is de goede Herder
Ga mijn niet voorbij o Heiland
Het eerste blok zit er weer. Arjen neemt opnieuw het woord. Hij legt uit welke doelen Omnis Cantare steunt dit jaar. De Wegwijzer in Almere en Walstraat 68 in Vlissingen. Deze informatie kan u vinden op www.omnis-cantare.nl.
De organist van vanavond, Peter Markwat, verzorgt een orgelsolo over het lied: ‘Blijf met mij Heer’. Samen we enkele verzen terwijl er gecollecteerd wordt.
Lees je Bijbel, bid elke dag
Machtig God, Sterke Rots
Er komen stromen van zegen
De Heer is mijn Herder
Stilte over alle landen.
Psalm 119 vers 3 en 86
Als g’ in nood gezeten.

‘De avond is zo om’ dat zijn de woorden waarmee Arjen H. deze zomerzangavond in Aagtekerke afsluit. De collecte heeft het mooie bedrag van € 349,00 opgebracht.
Gezamenlijk zingen we staande nog.
‘Neem mijn leven, laat het Heer’

Wat gaat deze periode toch ook weer snel voorbij want inmiddels is het al weer de derde zomerzangavond van dit jaar. Rond 19.00 uur was bestuur en vrijwilligers weer paraat bij de dorpskerk in Aagtekerke. Snel werd e.e.a. in gereedheid gebracht, om deze avond te kunnen beginnen. Rond half acht begon het binnendruppelen van mensen. Het was een beetje spannend, wat er vanavond zou komen, want op een steenworp afstand, in de kerk van de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke was uitgerekend deze avond ook een zangavond gepland………………..28 juli hadden wij de tweede zomerzangavond ook in deze dorpskerk mogen houden, toen stond de teller stil op iets boven de honderd mensen, ….hoe ver zullen we nu komen?...........
Om 20.00 uur werd de avond gestart, zo’n 70 mensen hadden de weg naar de dorpskerk toch weten te vinden. Zo als de voorzitter ook zei, het is iets minder dan we gewend zijn, maar we moeten blij zijn met een ieder die er is en zo gingen we deze avond ook van start. De voorzitter heet een ieder welkom en begint de avond met een stukje voor te lezen, het stukje met de titel “gisteren en morgen” genaamd, was een doordenker, een eenvoudig woord, waar je later nog aan terug kunt denken..
Het openingslied wat we gingen zingen, “groot is Uw trouw o Heer” werd door Geert-Jan Hoekman vakkundig uit het hoofd gespeeld en ondanks de misschien geringe opkomst, werd er lekker gezongen. Daarna ging het zoals inmiddels bij de meesten wel bekend, mensen uit de kerk geven een lied nummer op, wat dan via een beamer op een scherm zichtbaar word gegeven. De volgende liederen, “Elk uur, elk ogenblik” en “er is een God die hoort”, “Wat de toekomst brenge moge” en “God zij met ons tot ons wederzien” worden gezongen.
Daarna werd door de jongste bezoeker van de avond het mooie lied “kindergebed” opgegeven, wat we staande zongen, met aansluitend “de Lichtstad” daarna worden “als ik maar weet” en Psalm 8 opgegeven. Vervolgens was er een mooie improvisatie van Geert-Jan op “de dag door Uwe gunst ontvangen” met aansluitend zang. Tijdens deze improvisatie en zang werd er gecollecteerd, voor de bekende doelen, Walstraat 68 in Vlissingen en de Wegwijzer in Almere. Deze doelen waren eerder deze avond door de voorzitter nog even mooi aangeprezen en niet zonder effect mogen we wel zeggen, want ondanks de enigszins geringe opkomst werd het mooie bedrag van 322,67 bij elkaar gebracht.
De avond was inmiddels al een eind op weg, dus er was maar tijd meer voor enkele liederen. Dat werden vervolgens, “nader mijn God bij U” en ons mooie volkslied “het Wilhelmus” de voorzitter las toen nog het mooie gedicht “niet altijd antwoord” voor en ter afsluiting zongen we samen nog psalm 68. Al met al weer een prachtige avond, om zo samen het evangelie te mogen brengen, door middel van gezang en een mooi bedrag bijeen gebracht voor onze doelen van dit jaar .

Na een week rust komen we weer samen in de Odulphuskerk van Meliskerke. Al snel stroomt de Odulpuskerk vol. Meer dan honderd man publiek komt op deze avond af.
Onze voorzitter Henk-Jan Minnaard opent deze zomerzangavond. De start wordt gemaakt met een klein nadenkertje waarna we aansluitend zingen psalm 32 vers 4 en 6.
Het eerste blok zingen we de volgende liederen:
Wat de toekomst brengen moge
Gouden harpen ruisen
Als ik maar weet
Er komen stromen van Zegen
Psalm 25 : 2 en 6
Eens was ik een vreemdeling
‘T oog omhoog en ‘t hart naar boven
O dierbaar plekje grond
Vlissingen en Almere zijn 2 plaatsen met doelen die wij als Omnis Cantare steunen. Dit zijn Walstraat 68 en de Wegwijzer. De collecte deze avond zal zijn voor deze doelen en wordt daarom hartelijk aanbevolen. Meer informatie over deze stichtingen kunt u vinden op onze website: www.omnis-cantare.nl
Tijdens de collecte improviseert Jacco Goud over het lied: U zij de glorie.
Aansluitend zingen we enkele verzen daarvan.
We zijn alweer aan het tweede blok aangekomen.
Doorgrond mijn hart
‘K ben reizend naar die stad
Veilig in Jezus armen
Als de Heiland zal verschijnen
Er gaat door alle landen
Lichtstad met uw paarlen poorten
Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4
‘Het gaat allemaal weer snel voorbij vanavond’. Dit zijn de woorden waarmee de voorzitter Henk-Jan deze avond afsluit. De collecte heeft bijna € 450,00 opgeleverd. Na een kort gedicht zingen we staande
Ga nu heen in vrede.
Ga en maak het waar.

Dank aan Kees en Daniël voor de verslaglegging en de fotografen Eugène Harthoorn, Harm Nieuwenhuijse en Kees Marijs.

Nog 1 avond ligt voor ons en dat is de slotavond “Zingen op Walcheren 2018” die wordt gehouden op zaterdag 25 augustus in de Moriakerk te Westkapelle.


Passie en Pasen avond in Westerkerk te Goes

Tegen 18.30 uur druppelen al enkele vrijwilligers de Westerkerk in Goes binnen. Het Urker
Mannenkwartet die vanavond met zes man sterk optreed haalt hun laatste spullen uit de bestelbus. Terwijl het bestuur van Omnis Cantare samen met de vrijwilligers de laatste voorbereidingen treft, galmen de eerste klanken door de kerk. Het Urker kwartet begint met inzingen. 
Tegen 19.00 uur gaan de deuren van de Kerk open en het eerste handje vol belangstellenden neemt hun plaats in. Een klein kwartier later is het grootste gedeelte van de Kerk al gevuld. Als de avond begint is de gehele Westerkerk tot op de laatste plaats gevuld. Het Urker kwartet start de avond met het lied 'Nader, nog nader'.
Dhr. G. Van Veldhuisen, ouderling van de Ger. Gem. Waarde opent de avond die in het teken staat van Passie en Pasen en heet iedereen welkom. Tevens wordt de collecte aanbevolen die bestemd is voor de Wegwijzer Almere en Walstraat 68 te Vlissingen. Enkele verzen van Matheus 22 worden voorgelezen. Na een gebed en korte inleiding zingen we gezamenlijk Zondag 1 op de wijs van Psalm 89. DSC 2927

Warme piano klanken en zachte stemmen vullen de net gerestaureerde Westerkerk. Het volume wordt rustig opgebouwd en de muziek vult de kerk. De Muzikale stukken wisselen zich af met samenzang. Bij het lied 'Beautiful Savior' neemt Gerwin van der Plaats het woord en wijst ons er op dat het lied spreekt van de grootheid van Jezus. Groter dan alle dingen van deze aarde. Nadat het Urker Kwartet is gaan zitten start Gerwin met de piano improvisatie. Na enkele noten komt de bekende melodie van 'Vlucht tot Hem' al boven. Voor velen een lied met veel gevoelens en emoties. 'Vader ik aanbid U' is het volgende nummer wat wordt voorgedragen. Jan Loosman start het eerste vers met een solo vers. De Urkers vullen aan en eindigen gezamenlijk. Verschillendere liederen volgen. Gerwin wisselt van piano naar het orgel en het Urker Kwartet voegt zich rondom het orgel. Ook de orgelsolo over psalm 118 wordt verzorgt door Gerwin van der Plaats. Aansluitend wordt vers 3, 11 en 14 als samenzang gezongen en wordt er gecollecteerd. Na verschillen liederen neemt Gerwin opnieuw het woord. In het lied 'Voor mij' zingen ze over de straf die Jezus heeft gedragen voor onze zonden. Niets was voor Hem te veel of te zwaar. Gezamenlijk zingen we 'Daar juicht een toon'. 

'De Heere woont bij de lofzangen van Israël'. Hiermee sluit Dhr. G. van Veldhuisen de avond. De collecte deze avond heeft ruim € 864,00 opgebracht.
Voor de laatste maal deze avond zingen de Urkers en wel met 'A spiritual medley'. Een aantal numemrs in deze medley worden op verzoek gezongen, dit n.a.v. een eerder optreden van het kwartet enige jaren geleden. Met elkaar zingen wij staande, voor dat de Westerkerk in Goes verlaten wordt: 'U zij de Glorie'. Hierbij besluiten we deze prachtige en muzikale avond.

Mocht u een reactie willen plaatsen n.a.v. deze avond, dan kun ut dit doen in ons GASTENBOEK

U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

 

verslag: Daniël Beeke
Foto’s: Tim Adriaanse