user_mobilelogo

Passie en Pasen avond in Westerkerk te Goes

Tegen 18.30 uur druppelen al enkele vrijwilligers de Westerkerk in Goes binnen. Het Urker
Mannenkwartet die vanavond met zes man sterk optreed haalt hun laatste spullen uit de bestelbus. Terwijl het bestuur van Omnis Cantare samen met de vrijwilligers de laatste voorbereidingen treft, galmen de eerste klanken door de kerk. Het Urker kwartet begint met inzingen. 
Tegen 19.00 uur gaan de deuren van de Kerk open en het eerste handje vol belangstellenden neemt hun plaats in. Een klein kwartier later is het grootste gedeelte van de Kerk al gevuld. Als de avond begint is de gehele Westerkerk tot op de laatste plaats gevuld. Het Urker kwartet start de avond met het lied 'Nader, nog nader'.
Dhr. G. Van Veldhuisen, ouderling van de Ger. Gem. Waarde opent de avond die in het teken staat van Passie en Pasen en heet iedereen welkom. Tevens wordt de collecte aanbevolen die bestemd is voor de Wegwijzer Almere en Walstraat 68 te Vlissingen. Enkele verzen van Matheus 22 worden voorgelezen. Na een gebed en korte inleiding zingen we gezamenlijk Zondag 1 op de wijs van Psalm 89. DSC 2927

Warme piano klanken en zachte stemmen vullen de net gerestaureerde Westerkerk. Het volume wordt rustig opgebouwd en de muziek vult de kerk. De Muzikale stukken wisselen zich af met samenzang. Bij het lied 'Beautiful Savior' neemt Gerwin van der Plaats het woord en wijst ons er op dat het lied spreekt van de grootheid van Jezus. Groter dan alle dingen van deze aarde. Nadat het Urker Kwartet is gaan zitten start Gerwin met de piano improvisatie. Na enkele noten komt de bekende melodie van 'Vlucht tot Hem' al boven. Voor velen een lied met veel gevoelens en emoties. 'Vader ik aanbid U' is het volgende nummer wat wordt voorgedragen. Jan Loosman start het eerste vers met een solo vers. De Urkers vullen aan en eindigen gezamenlijk. Verschillendere liederen volgen. Gerwin wisselt van piano naar het orgel en het Urker Kwartet voegt zich rondom het orgel. Ook de orgelsolo over psalm 118 wordt verzorgt door Gerwin van der Plaats. Aansluitend wordt vers 3, 11 en 14 als samenzang gezongen en wordt er gecollecteerd. Na verschillen liederen neemt Gerwin opnieuw het woord. In het lied 'Voor mij' zingen ze over de straf die Jezus heeft gedragen voor onze zonden. Niets was voor Hem te veel of te zwaar. Gezamenlijk zingen we 'Daar juicht een toon'. 

'De Heere woont bij de lofzangen van Israël'. Hiermee sluit Dhr. G. van Veldhuisen de avond. De collecte deze avond heeft ruim € 864,00 opgebracht.
Voor de laatste maal deze avond zingen de Urkers en wel met 'A spiritual medley'. Een aantal numemrs in deze medley worden op verzoek gezongen, dit n.a.v. een eerder optreden van het kwartet enige jaren geleden. Met elkaar zingen wij staande, voor dat de Westerkerk in Goes verlaten wordt: 'U zij de Glorie'. Hierbij besluiten we deze prachtige en muzikale avond.

Mocht u een reactie willen plaatsen n.a.v. deze avond, dan kun ut dit doen in ons GASTENBOEK

U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

 

verslag: Daniël Beeke
Foto’s: Tim Adriaanse