user_mobilelogo

Muziek op Stille Zaterdag

Een prachtige zonnige dag, een dag die mogelijk zelfs de boeken ingaat als het gaat om een mogelijk warmterecord en wat mogelijk ook heeft bepaald dat er wat minder luisteraars op deze avond af zouden komen dan gehoopt.
Maar deze Stille Zaterdag heeft meer betekenis en waarde dan het weer. Want op deze dag, de laatste van de voorbije stille week denken we er aan terug hoe Jezus na zijn veroordeling is gekruisigd, gestorven en begraven . Maar we mogen ook vooruit zien naar de dag dat wij Zijn opstandig uit de doden gedenken. Dus van Passie naar Pasen.Westerkerk Goes 4 Inmiddels al weer 7 jaar organiseert de Organisatie Omnis Cantare naar goed gebruik op deze avond een zangavond in de Westerkerk te Goes.

Vanavond is het mannenensemble Espressione te gast en zij zullen de avond onder leiding van hun dirigent Arjan Wouters muzikaal opluisteren. De organist Arjen Huissen uit Vlissingen zal de samenzang die, zoals gebruikelijk, veelvuldig is opgenomen in het programma op het orgel begeleiden. Het ensemble begint deze avond met het lied “Zo lief had God de Vader ons”, een lied wat de grote liefde vertolkt van God de Vader die Zijn zoon naar deze aarde zond om te lijden en te sterven en niet zomaar, maar om onze schuld te betalen. Al direct was mij duidelijk dat de zangers, stuk voor stuk gezegend met een prachtige stem deze avond een prachtige bijdrage gingen verzorgen. Niet alleen als ensemble, maar ook als solist waren de meeste zangers te beluisteren en werden veel verschillende liederen ten gehore gebracht. Dat het ensemble er van houd om ook samen met de aanwezigen te zingen kwam een aantal keer in het programma naar voren, met een enkele slag gaf de dirigent/pianist aan da

DSC 0571 2

t de aanwezigen mee mochten zingen. Zo mochten we met allen zingen van de kracht die er is in het bloed van het LAM. Wat een groot voorrecht als we daarin ook ons geloofsanker mogen vastleggen…..niet wij, maar Hij heeft het voor ons gedaan.

Ouderling Polderman uit Vlissingen las een kort gedeelte uit de Bijbel, om hierover kort te mediteren. Wat een waarde en belofte ligt er in de kruiswoorden “Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”.
Zoals gezegd was er in het programma veel samenzang opgenomen en dit wordt door de bezoekers ook altijd enorm gewaardeerd. Wat is het goed en mooi om met elkaar te zingen, waarbij ik de medley van Getshemané (‘k denk aan U o God in het klagen) naar de Opstandingsmorgen (Gij zijt mijn God, U zal ik loven) erg goed in elkaar vond zitten. Dat de wijze van begeleiding op het orgel van Arjen werd gewaardeerd was goed merkbaar en hoorbaar tijdens de samenzang. Dat Arjan Wouters niet alleen het ensemble, maar ook de vleugel beheerst kwam naar voren tijdens zijn improvisatie over Blijf bij mij Heer. Schitterend met verschillende in nuances in het geluidsniveau en tempo trok hij de mensen mee en liet hij de tekst spreken “De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij, in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!
Tijdens de avond werd er gecollecteerd voor de Oase in Ouddorp i.v.m. aanschaf tuinmaterialen en voor de Familie Rietveld die werkzaam zijn voor de MAF en dan specifiek is de opbrengst bestemd voor aanschaf van zonnepanelen, zodat stroomtoevoer gewaarborgd blijft. De collecte die in zijn geheel naar de doelen gaat, omdat de sponsoren alle kosten voor de avonden die Omnis Cantare organiseert dekt, bracht het mooie bedrag op van € 468,88.

Nadat we luisterden naar het lied “You are my all in all” (U bent alles voor mij), waarbij de solist Frank Emens met een zeer aangename stem en duidelijke uitspraak een hoofdrol vertolkte besloot ouderling Polderman deze avond. Hij bedankte de organist en het ensemble voor hun geweldige bijdrage die deze avond waardevol avond had gemaakt. Nadat de Heere werd gedankt voor Zijn trouwe zorg en hulp aan alle medewerkenden en gebeden om een zegen over hetgeen beluisterd was zette de organist het voorspel in van het lied wat we samen staande hebben gezongen.
Weest dan volk des Heere, blijde en welgezind
en zegt telken kere, Christus overwint.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie nu en immermeer.

 

 


Mannenkoren in concert Maria Magdalena Kerk Goes

Goes, Binnenland redactie CSMZ: Zaterdag 16 maart 2019 hadden we een prachtige zang avond in de Maria Magdalena Kerk in Goes. Wij als CSMZ mochten samen met het Chr. Mannenkoor “Ichthus” uit Sliedrecht, o.l.v. Martin Zonnenberg een avondvullend programma verzorgen op een avond georganiseerd door Omnis Cantare. Om iets voor 18.00 uur moesten wij als zangers aanwezig zijn om in te zingen, waarna wij ook nog even samen met Ichthus de gezamenlijke nummers door konden nemen. Het beloofd een mooie avond te worden en terwijl wij als zangers genieten van een van kopje koffie (aangeboden door de organisatie OC) zien we de kerk volstromen. Om kwart over 7 moeten er stoelen worden bijgezet en om 19.30 uur, als we als CSMZ met het zingen van Psalm 68 de intro verzorgen en we kijken de kerk in, zit die gewoon bomvol (Deze avond zijn er samen met de koorleden ruim 850 personen) Dat is altijd een prachtig gezicht!
 DSC1030Na de intro opent Ouderling G.van Veldhuisen uit Waarde de avond door alle aanwezigen, koren, dirigenten, organist en pianist, hartelijk welkom te heten maar zeker ook de aanwezigen en in het bijzonder de jongelui die ook aanwezig zijn. Hij leest ons uit het Evangelie van Johannes hoofdstuk 19:1 tot 7 en gaat ons voor in gebed. Als openingswoord mediteert hij kort uit het gelezen Bijbel gedeelte waarbij de leidende Christus centraal staat. Hij vraag aan een ieder of ook onze zonden al wit gewassen zijn in het voor ons vergoten bloed aan het kruis van Golgotha? Is ons levenspaspoort daar al mee getekend? Mogen we Hem onze Zaligmaker noemen? Voor een ieder geld……..wij kunnen nog zalig worden! De te houden collecte, waarbij de opbrengst bestemd is voor MAF en de Oase wordt hartelijk aanbevolen. We zingen nog Psalm 84: 1 en 3 waarna mannenkoor Ichthus een blok van 4 stukken voordraagt, Zingen kunnen ze! Persoonlijk vond ik Psalm 6 erg mooi. Na dit blok krijgen we een samenzang: Roept uit aan alle stranden Vers 1 en 4. massaal! Nu mogen wij een blok van 3 zingen; Vrede, Paspoort en Er komen stromen van zegen. Ik vond dat het goed ging, het zingt ook heerlijk in deze kerk. Terwijl wij weer gaan zitten mogen we genieten van de inspanningen van Martin op de orgelbank! Niets mis met de talenten van onze organist, vakkundig geassisteerd door zijn eigen registrant. Aansluitend hebben we de collecte samenzang uit Psalm 42: 1, 3 en 5, blijft altijd mooi! Na deze samenzang zingt Ichthus weer 4 stukken en ook deze keer mochten wij weer met vermaak luisteren en genieten van de dirigent. Nu is onze pianist aan zet. In zijn improvisatie laat hij horen dat de vleugel niet met hem gaat spelen maar andersom! Wat een geweldige pianist hebben wij als koor….ik heb er echt van genoten. Na deze improvisatie mogen wij nog 3 nummers laten horen; Psalm 23, Eenmaal Thuis, en psalm 122. Ook deze stukken gingen naar mijn beleving goed, zeker Psalm 122 (Marco den Toom) is een geweldig stuk om te zingen, je zag de mensen echt genieten en ik denk dat de mensen dat bij ons ook wel zagen.  DSC1106Psalm 72:11 staat nu op het programma als samenzang waarna we aansluitend, nog als mannenkoren gezamenlijk 2 stukken zingen: Schuil maar veilig onder leiding van Martin Zonnenberg en de Lichtstad onder leiding van Ron. Ichthus was met 145 zangers en wij waren met 110 man, dus dik 250 mannen! En dat was ook te horen! Als wij als mannen, nog nagenietend, weer gezeten zijn, sluit Ouderling G. Van Veldhuisen de avond af door iedereen te danken voor zijn aanwezigheid en bijdrage. De sponsors worden heel hartelijk bedankt, zij hebben er voor gezorgd dat iedereen gewoon gratis naar binnen mocht! Door de inzet van de sponsoren kan de collecte in zijn geheel kon worden bestemd voor beide doelen. Het prachtige bedrag van € 2575,44 werd bij elkaar gebracht op deze schitterende avond. Na het dankgebed zingen we met elkaar Ik wil U o God mijn dank betalen waarna Ichthus de wens aan ons allen zingend overbrengt, namelijk God zij met U tot ons wederzien. Prachtig, wat werd dit mooi gezongen! 

Helaas komt er ook aan deze avond weer een einde. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar! Bestuur en vrijwilligers van Omnis Cantare heel hartelijk bedankt. Ook dank aan onze dirigent, organist met zijn registrant en de pianist heel veel dank voor jullie inspanningen! Wij hebben met elkaar enorm van deze avond genoten. Ook later vele positieve reacties mogen ontvangen! Laten we niet eindigen bij ons mensen maar Hem de dank toebrengen die allen krachten en talenten gaf om taken uit te voeren!
Ook onder deze terugblik mogen wij schrijven “Soli Deo Gloria”.

Verslaggever CSMZ  (JH) / Fotograaf Harm Nieuwenhuijse