user_mobilelogo

Volkskerstzang Middelburg

Onderstaand verslag ontvangen van de CSMZ Correspondent.

Tweede Kerstdag donderdag 26 december. Het is 18.45 uur als ruim 100 zangers van het podium afgaan om na het inzingen een bakje koffie te gaan halen in de wandelkerk van de “Lange Jan“. Tijdens het koffiedrinken zien we het massaal toegestroomde publiek naar een plekje zoeken in de sfeervolle kerk. Als we om 19.15 uur onze plaats innemen op ons eigen podium en op onze eigen stoelen zien we dat de kerk helemaal vol is! Van kwart over tot half 8 zingen we met de inmiddels aanwezigen een aantal bekende kerstliederen totdat we als koor onze intro “Stille Nacht ”zingen. Ouderling van Veldhuisen van de Ger. Gem. Waarde heet iedereen namens de organisatie Omnis Cantare hartelijk welkom en wenst ons een goede en gezegende avond. Hij deelt ook mee wat de collecte doelen van deze avond zijn en wenst dat met gulle hand gegeven mag worden. Na het gebed zingen we samen Komt allen tezamen: 1 en 4 en komt de eerste declamatie. De opbouw van de te zingen liederen is verdeeld in een viertal thema’s: Dat Hij komt, Voor wie hij komt, Verlangen naar Zijn komst en Zijn komst. Ons Koorlid Arie van Setten heeft dit programma opgemaakt.046 DSC 7988
Op 9 momenten in het programma verzorgde Ouderling Veldhuisen een korte declamatie uit de bijbel binnen het thema waar we dan ook over zongen, zelfs 1 keer onder begeleiding van de vleugel. We mogen als koor ons eerste blokje zingen van 3 stukjes: Heel lang geleen, Midden in de Winternacht en stille heilge kerstnacht. Mooi stukken om te zingen, zeker als de Soliste Willemijn “uit Urk” die vanavond met ons meezingt als soliste, haar heldere sopraan laat horen tegenover onze mannenstemmen. Na een declamatie krijgen we een muzikaal intermezzo van Arjan Wouters, onze vaste pianist, en Willemijn, over het lied “Een gouden ster. Na weer een declamatie staat psalm 105 op het programma. Een mooi stuk waar we veel op gestudeerd hebben en waar ook een deel samenzang bij hoort waarbij wij als koor een soort wisselzang zingen door de melodie die de aanwezigen zingen, hier is door STH Records een opname van gemaakt die denk ik als geslaagd mag worden benoemd. Als koor zingen wij de volgende liederen: Het volk dat in duisternis wandelt, Daar is uit ’s werelds duistre wolken, nu zijt wellecome en o hoe heerlijk hoe begeerlijk. Na weer een declamatie zingen we als koor aansluitend: In de schepping morgenstond en vol van pracht. Het 4e vers van vol van pracht was samenzang. Om als mannenkoor hier te zingen is fijn, maar ook de aanwezigen zie je soms ook echt genieten! Er volgt eerst een declamatie waarna De soliste onder begeleiding van de vleugel de Lofzang van Simeon ten gehore brengt: Prachtig! We zijn, na een declamatie, nu gekomen bij de orgelsolo van Martin overvloeiend in de collecte samenzang van de lofzang van Zacharias vers 1 en 5. Onze organist laat horen zijn vak te verstaan! Het volgende programmapunt is onze soliste met de vleugel, en ze laten ons het lied “Rejoice” horen, schitterend! Na weer een declamatie komt als samenzang Eer zij God in onze dagen vers 1, 2 en 3 Als mannenkoor mogen we weer een blokje van van 3 : Herders in , t veld van Efratha, Alzo lief had god de wereld met spreekstem van Dhr Van Veldhuisen, en Herders lagen in de velden waarvan het laatste vers als samenzang. We zijn toe aan de sluiting waarbij Henk-Jan Minnaard als voorzitter van de organisatie Omnis Cantare iedereen bedankt voor zijn inbreng en komst en hij maakt ook geljik bekend wat omnis cantare in samenwerking met vele koren, waaronder ook ons koor aan geldelijke middelen heeft mogen inzamelen voor de doelen van dit jaar: 110 DSC 8072

De M.A.F (fam. Rietveld) en voor diaconaal gastenhuis de Oase in Oudorp. Inclusief de collecte van deze avond die 2403,23 opbracht, kan 10458,68 worden verdeeld over beide doelen, uitgerekend dus 5229,54 voor ieder doel, met dank aan onze sponsoren die mogelijk maakten dat er geen onkosten van de avonden waren zodat de collectes zo naar de doelen konden gaan hopen we dat het tot zegen mag zijn van onze hulpbehoevende naasten. Hierna eindigt Ouderling van Veldhuisen met dankgebed en zingen we staande met elkaar het “Ere Zij God” waarbij wij als mannenkoor onze eigen versie als wisselzang door de gemeentezang zingen, Na het overweldigende Amen van het Ere zij God zingen we zacht en gedragen het lied Uren dagen maanden jaren waarvan het 3e vers samenzang is.   We mogen terugzien op een prachtige avond en een fijne kersttijd als mannenkoor. Inmiddels is het 2020 en wens Ik u Gods onmisbare zegen toe voor het nieuwe jaar en hoop ik dat we met elkaar weer een fijn jaar mogen beleven en met ons zingen dienstbaar mogen zijn tot de opbouw van Gods Koninkrijk.

 

 

 


Samen zingend naar Kerst

Vrijdag 20 december was het voor de zevendemaal dat Omnis Cantare “De Zingend Naar Kerst” in de Odulphus kerk van Meliskerke organiseerde. De kerkdeuren gingen om 19.30 uur open, waar na de bezoekers gestaag binnen druppelden. Ondanks de vele zangavonden op het mooie Walcheren was de kerk heel goed gevuld wat toch ook een teken is dat deze avond in een behoefte voorziet. Rond de klok van 19:50 uur begon de organist van deze avond Flip Markwat samen met zijn schoonzus Elsemieke Markwat op de dwarsfluit aan inleidende muziek naar de samenzang van het lied: Hoe zal ik U ontvangen. Warme klanken vulden het kerkgebouw. Mooi werd er gezongen en begeleid deze avond. ANCK OMNIS CANTARE10
Voorzitter Henk-Jan Minnaard heette iedereen hartelijk welkom waarna hij een gedicht voor las wat als titel had “Het Licht”. Na de opening zongen we het prachtige adventslied op U mijn Heiland blijf ik hopen. Een lied van verlangen wat beantwoord werd met het voorlezen van het gedicht “Advent”. Na een mooie ritmische samenzang van Psalm 132 volgde er een prachtig muzikaal intermezzo over het lied O Heilige nacht, waarna het gedicht “Immanuël God met ons” werd voorgedragen. Bijzonder mooi om te vermelden dat de mensen die de eerste drie gedichten voor lazen gewoon bij de ingang werden gestrikt door de voorzitter, …..wie zegt er dan nee……. De klanken van het prachtige en bekende kerstlied Stille nacht klonken door de kerk, begeleid door orgel en dwarsfluit. Deze klanken gaven in tijd van advent al dat warme kerstgevoel. Wat hierna volgde was een schitterende orgel improvisatie met aansluitend samenzang van Midden in de Winternacht, tijdens deze samenzang werd er gecollecteerd en werd het mooie bedrag van € 485,00 opgehaald voor de doelen “De Oase “ en de “ MAF en dan specifiek voor de Fam. Rietveld”. Het gedicht wat hierop volgde was
“De blijde boodschap heeft geklonken”. Het lied Zoon van God en Zoon van mensen werd hierna uit volle borst gezongen, overigens een prachtige melodie van Beethoven. Weer mochten we genieten van de muzikale gaven van Flip en Elsemieke tijdens het intermezzo over “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht” en bewezen organist en fluitist te weten wat muziek maken is. Als laatste las Wim Schipper het gedicht voor ”Boven donkere Kerstfeestdagen” en toen ik tijdens dat gedicht is rond me keek dacht ik ja al de mensen die hier zitten hebben wel ervaringen in hun leven die werden genoemd in het gedicht. Komt allen tezamen jubelend van vreugde was het lied wat we zongen voor dat de voorzitter naar voren kwam. Hij keek op zijn klok en zei tsja is wel erg vroeg om te stoppen. Maar een oplossing was in zijn ogen wel voor handen, want hij zei, Flip en Elsemieke we kennen elkaar en ik dat jullie nog wel wat willen improviseren. Dat dit goed kwam dat kan ik u verzekeren, een medley van liederen klonk door de kerk spontaan met een ingezette samenzang van Psalm 150. De voorzitter bedankte een ieder voor zijn medewerking en in tegenstelling tot andere keren geen afsluitend gedicht of een pakkend kort verhaal maar in overleg met Flip had hij gekozen om af te sluiten met een prachtige bewerking van het lied “Als alles duister is” met aansluitend het samen zingen van het lied “Ere zij God”.
We hopen dat avonden als deze nog vele malen een vervolg mogen krijgen.

AH

 

 


Koor- en Samenzangavond vanuit Arnemuiden

Kinderen, ouders, opa’s en oma’s vullen de kerk. Al snel is de vloer van de kerk nagenoeg gevuld. De vernieuwde Hervormde kerk van Arnemuiden is een prachtig gebouw geworden. Nieuwe ruimtes zijn aangebouwd. De avond zou een muzikale in vulling krijgen verzorgd door een samengesteld kinderkoor en door Wim en Wilbert Magré als begeleiders op orgel en piano. Door de ernstig zieke Wim neemt Martin Westrate de plaats achter het orgel over. Wilbert bespeelt de vleugel. Nog wat rumoerige kinderstemmen klinken door de kerk. 20191102 194614
Plotseling: De eerste klanken van ‘Hoor je de trompetten’ klinken uit het orgel. De piano valt in. Hoge indringende klanken van de piano klinken door de kerk. Met deze intro wordt deze prachtige avond geopend. Nadat de laatste noten wegsterven verwelkomt Ds. P. van de Kraan alle genodigden en belangstellenden. Hij wijst alle mensen op de twee banners voorin de kerk waarvoor het collectegeld bestemt zal zijn, de MAF; het Evangelie wat gebracht wordt op vleugels en de Oase: een plaats om tot rust te komen. De collecte wordt van harte aanbevolen.
De zin: ‘Als je goed gezongen hebt, heb je 2 keer gebeden’, treft een ieder. Bij de paar seconde stilte kan iedereen nog eens goed nadenken over deze zin. Ds. van de Kraan gaat voor in gebed.
De eerste 10 verzen van psalm 25 worden voorgelezen. Aansluitend zingen we vers 6 en 8.
‘Zie op mij in gunst van boven’ en ook ‘Wie heeft lust de Heer te vrezen.

Het kinderkoor begint hun repertoire ook met het lied: Heere maak mij Uw wegen bekend. Bij het eerste vers sluit het orgel aan. Terwijl de kinderen weer terug lopen klinkt al het voorspel van: Roept uit aan alle stranden. Vol volume schalt de goede boodschap door de kerk: ‘Verkondigt alle landen, het evangeliewoord!!’ Prachtig.
Samen spelen Martin en Wilbert: ‘in His love’ van M. Patterson. Een lied met een indringende boodschap. 

 

20191102 185005

De piano solo maakt de avond nog completer. Het lied You raise me up klinkt uit de piano. En plotseling volgt daar ook Vaste Rots. Zo doeltreffend, zo samenhangend.  Terwijl we als samenzang psalm 118 vers 1 en 14 zingen wordt er gecollecteerd.

Het kinderkoor gaat hun 2e blok zingen.
Opnieuw volgt er een improvisatie van Wilbert. De liederen, Ik ga slapen ik ben moe en zelfs ‘altijd is Kortjakje ziek’ zijn hierin te horen. Aansluitend zingen wij het lied met een indringende oproep aan ons allemaal, jong en oud…… ‘Zoekt eerst het koninkrijk van God’.

Na deze prachtige avond bedankt de voorzitter allen. De collecte heeft het prachtige bedrag van € 515,70 opgebracht. Hierna besluit hij de avond met dankgebed en stelt voor om het slotlied staande te zingen.

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze allen en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

DB

20191102 18502320191102 185116

 

 


Samen Zingen op Walcheren

Zaterdag 20 juli 2019 was het in Aagtekerke de eerste zomerzangavond georganiseerd door Omnis Cantare. De organist op deze avond was Martijn Kooijman. Omdat er deze avond in Aagtekerke het evenement trekkertrek werd georganiseerd en in Meliskerke in de Ger. Gem. ook een avond werd georganiseerd lagen de verwachtingen van het aantal bezoekers niet hoog. Maar wat zijn wij mensen toch laagdenkend van onze God want om 20.00 uur was de kerk op een paar plaatsen na helemaal gevuld. Martijn had een inleidend orgelspel naar het lied Ere zij aan God de Vader waarna uit volle borst werd meegezongen. Om 20.00 uur opende Henk-Jan de avond met een hartelijk welkom en las een gedicht “De aanstaande verhuizing” waarna we zongen Psalm 43. Bijzonder voor Omnis Cantare was dat er zowel van het Reformatorisch Dagblad als van Nederlands Dagblad een verslaggever in ons midden was. Zij maakten onafhankelijk van elkaar een reportage over onze activiteit. Op een bepaald moment waren er zelfs 3 fotograven in actie om de zingende gasten en de kerk te fotograferen. …… Wat na de opening volgde is altijd zo mooi, volgens het RUM principe (Roept U Maar) mogen de aanwezigen liederen opgeven. Dit was niet tegen dovemans oren gezegd het ene na het andere lied werd uit de samengestelde bundel opgegeven. We zongen: Wat de toekomst, Lichtstad, Ps. 19, Ga niet alleen, Zouden wij ook, voor de kinderen Lees je Bijbel, Tel uw zegeningen enz enz. Half de avond was er een collecte voor de doelen( de Oase in Ouddorp en de MAF voor de Fam. Rietveld) die Omnis Cantare dit jaar ondersteund. Na een korte uitleg door Henk-Jan wat de doelen inhouden werd er gecollecteerd tijdens de improvisatie en samenzang over psalm 25. De collecte bracht het mooie bedrag op van € 603.90. Na weer een enkele ronde met mogelijkheid tot het opgeven van liederen was het alweer tijd om af te gaan sluiten.
Henk-Jan las een indringend verhaal voor over als mijn GSM een Bijbel was…...Dit gaf ons allen een blik naar ons zelf toe. Hierna sloten we de avond samen af door staande te zingen het prachtige eenvoudige kindergebed het Ik ga slapen ik ben moe.DSC 0066 1
1 week na onze eerste avond was nu de Odulphuskerk in Meliskerke het toneel van de tweede zomeravond. Ruim op tijd zie ik verschillende bestuursleden en vrijwilligers binnendruppelen. Wanneer de kerkdeuren open gaan voor het publiek zie ik een handjevol mensen de drempel over stappen. Even bekruipt mij de vraag: ‘Zou het druk worden vanavond?’.
Zouden we deze avond de kerk geopend hebben voor deze geringe club aan personen? Mijn antwoord op deze vragen krijg ik korte tijd later. Het wordt drukker en drukker. Tegen 19.50 uur stroomt de kerk al behoorlijk vol. Het orgel begint te spelen. Al snel herken ik de melodie van ‘Groot is uw trouw O Heer’. En wat is die tekst zeker waar! Klokslag 20.00 uur zoeken de vier laatste bezoekers een plaats in een overvolle kerk. Stoelen zijn al bijgezet en met veel passen en meten worden alle stoelen tot op de laatste plaats bezet. ‘Wat is het druk!’ Dat zijn de eerste woorden van onze secretaris Dhr Huissen. Voor ons is dit het 12e jaar waarin wij zangavonden beleggen. Onze sponsoren dekken de kosten die dergelijke avonden met zich mee brengen. De waar wij dit jaar voor collecteren zijn de MAF (familie Rietveld) en de Oase in Ouddorp. De collecte wordt van harte aanbevolen. Kort legt dhr. Huissen uit dat wij de zomerzangavonden werken met het RUM-principe. Het staat voor: roept, u, maar. Voordat het muzikale gedeelte van de avond begint wordt er nog een kort verhaaltje voorgelezen. Een stukje om over na te denken. Het verhaaltje gaat over William. William doet de opleiding tot marinier. Op deze opleiding werd hij gepest. De sergeant die doorhad dat William gepest werd deed echter niets. Op een dag besloten ze weer een ‘grap’ met William uit te halen. Er werd een granaat onklaar gemaakt. Deze granaat werd in de ruimte gegooid waarin William zich met verschillende andere personen bevond. William schreeuwde dat iedereen weg moest. Maar William wat deed hij? Rende hij ook weg? Nee hij sprong bovenop de granaat om de levens van de andere personen te sparen. Hij wilde dus zijn leven geven voor al die andere collega’s van hem. Net zoals Jezus zijn leven wilde geven voor zoveel mensen. En dan geldt natuurlijk voor iedereen de vraag: ‘Ook voor mij?’
Na dit ontroerende verhaal zingen we gezamenlijk psalm 75 vers 1 en 6. U alleen, U loven wij.DSC 0669 2
Een vinger gaat omhoog. ‘Machtig God, sterke Rots’. Dat is het eerste nummer dat aangevraagd wordt. Kort daarna volgen verschillende bekende liederen als: wat de toekomst brengen moge en tel uw zegeningen. Prachtig om te horen dat bij het lied: Vaste Rots van mijn behoud de bovenstem duidelijk hoorbaar is door de goed gevulde kerk. Warme orgel klanken bereiden ook het volgende couplet voor: Jezus, niet mijn eigen kracht. En plots is daar het bekende lied Lichtstad. De vraag is eigenlijk nooit OF deze wordt gezongen maar WANNEER het lied wordt gezongen. Na verschillende ronden waar liederen worden opgegeven zie ik een kindervinger de lucht in zwaaien. ‘Zoekt eerst het koninkrijk van God’ is het lied dat dit kleine meisje wil opgeven. Direct zijn de kinderstemmen hoorbaar. Prachtig!!! Over psalm 146 verzorgt de organist een improvisatie. Aansluitend zingen we de verzen 1,3 en 8. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Het prachtige bedrag van ruim € 606,- wordt opgehaald deze avond. Geld wat onze doelen zeer goed kunnen gebruiken. ‘Geloofd zij God met diepst ontzag’ hoor ik langskomen. Hij kan… en wil… en zal in nood… volkomen uitkomst geven. De klanken worden zachter en sterven weg. Kippenvel gaat over mijn rug. Het Wilhelmus wordt staande gezongen. Daarna volgt het de tekst van het prachtige lied: “Vlucht tot Hem!’
Ook zo komt er aan deze fijne, prachtige avond een einde waar als slot stemmen galmen en kinderstemmen daarboven uit komen die de Odulpuskerk vullen met het kindergebed.
Ik ga slapen, ik ben moe.
Sluit mij beide ogen toe.
Heere, houd ook deze nacht,
Over mij getrouw de wacht.

Woensdag 7 augustus 2019 was het in Aagtekerke alweer de 3e zomerzangavond georganiseerd door Omnis Cantare. De organist op deze avond was onze jonge vriend Geert Jan Hoekman. Omdat er deze avond in Aagtekerke nog een zangavond werd georganiseerd lagen de verwachtingen van het aantal bezoekers net als bij de eerste zomerzang niet hoog. Maar weer werden wij beschaamd de kerk zat om 20.00 uur stampvol, er moesten zelfs stoelen uit de zaal en consistorie bijkomen. Na het inleidend orgelspel begonnen we de avond met samenzang van het lied Ere zij aan God de Vader. Henk-Jan heette een ieder deze avond een hartelijk welkom en las een verhaal met een boodschap voor wat de titel had “de verloren bril”. Uit dit verhaal kwam maar weer eens naar voren dat de wegen van de Heere God bijzonder en zeer verwonderlijk zijn in het leven van de mensen. Na de opening mochten de mensen weer liederen opgeven uit de door Omnis Cantare samengestelde bundel. We gaan ze niet allemaal opnoemen maar een kleine opsomming van uit de 17 gezongen liederen mag wel hier: Wie maar de goede God, Vaste Rots, Zie ons wachtend aan de stromen, Psalm 25, Lichtstad enz. enz Half de avond was er een collecte voor de doelen( de Oase in Ouddorp en de MAF voor de Fam. Rietveld) die Omnis Cantare dit jaar ondersteund. Na een korte uitleg door Henk-Jan wat de doelen inhouden werd er gecollecteerd tijdens de samenzang van Psalm 25 en zoekt eerst het koninkrijk van God . De collecte bracht het mooie bedrag op van € 700,-. Omdat er behoorlijk veel kinderen in de kerk waren stelde Henk-Jan voor om ter plaatse een kinderkoortje te organiseren wat was het mooi ze zongen voor ons Jezus is de goede Herder en Lees je Bijbel bid elke dag. Met als beloning voor het spannend moment (je zal maar ineens naar voren gevraagd worden) kregen de aankomende zangtalenten een rol snoep. Hierna zongen we onder de bezielende leiding van Geert Jan (die alles uit het hoofd speelt)nog een paar liederen. Henk-Jan sloot de avond af met een gedicht waar boven stond “Gods Liefde”. Hierna sloten we de avond samen af door staande te zingen het prachtige eenvoudige kindergebed het Ik ga slapen ik ben moe.

IMG 7856Zaterdag 17 augustus 2019 de 4e zomerzangavond georganiseerd door Omnis Cantare . We waren deze avond weer te gast in de Odulphus kerk in Meliskerke. De karakteristieke kerk met de schuine toren. Deze avond speelde op het orgel de bekende organist Jacco Goud uit Yerseke. In een weer goed gevulde kerk begon Jacco het inleidend orgelspel waarna we om 20.00 uur begonnen met het lied Vaste Rots van mijn behoud. Henk-Jan heette een ieder deze avond een hartelijk welkom en las als opening een verhaal voor wat ging over 3 kerkramen: Geloof, Hoop en Liefde. Het meeste van die is de liefde stralen wij dit ook uit naar buiten toe. Als antwoord op het mooie verhaal zongen we het lied Abba Vader. Vervolgens mochten de mensen weer het RUM principe hanteren maar vroeg Henk-Jan niet allemaal tegelijk ik zal wel aanwijzen wat voor kant van de kerk aan de beurt is dan blijft het wat ordelijk.. Er passeerden weer een veelvoud aan liederen en door het strakke tempo wat Jacco hanteerde kwamen zelfs tot een record van 21 liederen… Wat ons elk jaar weer opvalt is toch dat het mooie lied Lichtstad met uw paar’len poorten elke avond weer terugkomt. Half de avond was er een collecte voor de doelen (de Oase in Ouddorp en de MAF voor de Fam. Rietveld) die Omnis Cantare dit jaar ondersteund. Henk-Jan vroeg eerst aan Jacco of zijn aanbod een improvisatie op verzoek nog steeds geld. Dit was goed. Na een korte uitleg door Henk-Jan wat de doelen inhouden werd er gecollecteerd, tijdens de improvisatie en samenzang van het lied er komen stromen van zegen. Wat een gave heb je als organist als je zonder voorbereiding zo kan improviseren. Ik zag vele mensen echt genieten. De collecte bracht het mooie bedrag op van € 607 ,-. Na het zingen van weer enkele liederen waaronder het lied Er is een God die hoort waar we hoorden dat er een aantal leden van een mannenkoor aanwezig waren was het tijd om af te sluiten. Henk-Jan sloot de avond af met een gedicht wat als titel had “wees als een boom”. Hierna sloten we de avond samen af door staande te zingen het prachtige eenvoudige kindergebed het Ik ga slapen ik ben moe.
Wat gaat alles toch weer snel voorbij, want de 4 avonden zijn gepasseerd en nu rest dan nog de slotavond van Samen Zingen op Walcheren.
Een prachtige zonovergoten dag waarop in geheel Walcheren nog veel activiteiten worden aangeboden aan de nog aanwezige toeristen. En een van die activiteiten is aan het einde van de dag in Westkapelle. Een blik op de affiche verteld dat het de Slotavond van Samen Zingen op Walcheren is. Bij navraag blijkt dat deze avond naar goed gebruik al zes jaar wordt gehouden in de Moriakerk te Westkapelle en dat op deze avond eveneens voor het zesde achtereenvolgende jaar wordt opgetreden door het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland. Bij de kerk aangekomen is het gelijk zichtbaar, hier moet wel wat te doen zijn. Heel veel mensen zie ik de kerk binnengaan en ik zie er niet veel minder nog buiten staan. Voor de duidelijkheid, de buitenstaanders zijn bijna allemaal mannen in witte overhemden en gestrikt met een mooi blauwe stropdas. Maar tegen de klok van 20.00 uur is op een verdwaalde luisteraar na iedereen wel binnen en daarbinnen in de Moriakerk klinken prachtige klanken van het mannenkoor dat met ruim 80 man zingt van de Stromen van Zegen die verkwikkend vloeien als regen tot elk die gelooft. Wat is dat heerlijk binnenkomen met deze klanken.
De avond wordt geopend door de voorzitter met een korte boodschap over het Meesterwerk van Hem, uitgelegd met een verhaal over het borduurwerk gezien door de ogen van een klein kind. We zingen in tegenstelling tot de andere 4 zomerzangavonden nu niet volgens het RUM Principe (staat voor Roept U Maar), maar volgens een vooraf vastgesteld programma wat te volgen is via de beamer. Prachtige liederen, allen met een rijke inhoud en diepere betekenis als we de woorden nog eens tot ons in laten werken. Zo zingen we o.a. van de veilige armen van Hem waarin we door het geloof ons geborgen mogen weten, maar ook van het uitzicht wat er mag zijn als we ons geborgen weten bij Hem. Ja dan mag er worden gezongen dat we reizend zijn naar die stad waar Christus het Licht zal zijn met de belofte uit psalm 43, “die naar kortstondig ongeneugt mij eindeloos verheugd”. Maar er is meer dan alleen samenzang, de pianist van deze avond Flip Markwat laat horen dat hij naast de begeleiding van de koorzang ook een meester is in het improviseren. Op een toch niet te allerbeste piano laat hij ons meegenieten van klanken uit de bundel van dit jaar van gezang tot het nationale volkslied. Ook de organist Martin Weststrate drukt op een positieve wijze zijn stempel op deze avond. Bekend is dat hij graag samenzang begeleid en dat gaat hem erg goed af, getuige ook de fantastische wijze waarop er gezongen wordt door de ruim 350 aanwezigen. Ook het eerder genoemde koor is een graag gezien gast op de avonden van Omnis Cantare, niet alleen vanwege de banden die er liggen (het koor is uit deze stichting ontstaan) maar ook omdat zij altijd veel luisteraars trekken. Begrijpelijk, want ook deze avond was hun bijdrage mooi en sprekend. Aan het slot van de avond werd de collecte bekendgemaakt die ruim € 1300,00 op heeft gebracht.20190727 DSC 0062
We besluiten met een mooi blok, de voorzitter las een gedicht over een jongen met een beperking, maar met een GROOT geloof, waarna Wouter Hoorweg op gevoelige en zuivere wijze het lied “ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen” zong om vervolgens met alle aanwezige staande het kindergebed te zingen.
Ondanks de temperatuur van deze avond hoorde ik bij het verlaten van de kerk veel positieve geluiden een teken dat deze avonden in een behoefte voorzien.

 

Namens bestuur en vrijwilligers danken wij u allemaal voor het bijwonen van de avonden en uw bijdrages aan de collecten.
Het waren stuk voor stuk onvergetelijke avonden. 

 

 


Muziek op Stille Zaterdag

Een prachtige zonnige dag, een dag die mogelijk zelfs de boeken ingaat als het gaat om een mogelijk warmterecord en wat mogelijk ook heeft bepaald dat er wat minder luisteraars op deze avond af zouden komen dan gehoopt.
Maar deze Stille Zaterdag heeft meer betekenis en waarde dan het weer. Want op deze dag, de laatste van de voorbije stille week denken we er aan terug hoe Jezus na zijn veroordeling is gekruisigd, gestorven en begraven . Maar we mogen ook vooruit zien naar de dag dat wij Zijn opstandig uit de doden gedenken. Dus van Passie naar Pasen.Westerkerk Goes 4 Inmiddels al weer 7 jaar organiseert de Organisatie Omnis Cantare naar goed gebruik op deze avond een zangavond in de Westerkerk te Goes.

Vanavond is het mannenensemble Espressione te gast en zij zullen de avond onder leiding van hun dirigent Arjan Wouters muzikaal opluisteren. De organist Arjen Huissen uit Vlissingen zal de samenzang die, zoals gebruikelijk, veelvuldig is opgenomen in het programma op het orgel begeleiden. Het ensemble begint deze avond met het lied “Zo lief had God de Vader ons”, een lied wat de grote liefde vertolkt van God de Vader die Zijn zoon naar deze aarde zond om te lijden en te sterven en niet zomaar, maar om onze schuld te betalen. Al direct was mij duidelijk dat de zangers, stuk voor stuk gezegend met een prachtige stem deze avond een prachtige bijdrage gingen verzorgen. Niet alleen als ensemble, maar ook als solist waren de meeste zangers te beluisteren en werden veel verschillende liederen ten gehore gebracht. Dat het ensemble er van houd om ook samen met de aanwezigen te zingen kwam een aantal keer in het programma naar voren, met een enkele slag gaf de dirigent/pianist aan da

DSC 0571 2

t de aanwezigen mee mochten zingen. Zo mochten we met allen zingen van de kracht die er is in het bloed van het LAM. Wat een groot voorrecht als we daarin ook ons geloofsanker mogen vastleggen…..niet wij, maar Hij heeft het voor ons gedaan.

Ouderling Polderman uit Vlissingen las een kort gedeelte uit de Bijbel, om hierover kort te mediteren. Wat een waarde en belofte ligt er in de kruiswoorden “Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”.
Zoals gezegd was er in het programma veel samenzang opgenomen en dit wordt door de bezoekers ook altijd enorm gewaardeerd. Wat is het goed en mooi om met elkaar te zingen, waarbij ik de medley van Getshemané (‘k denk aan U o God in het klagen) naar de Opstandingsmorgen (Gij zijt mijn God, U zal ik loven) erg goed in elkaar vond zitten. Dat de wijze van begeleiding op het orgel van Arjen werd gewaardeerd was goed merkbaar en hoorbaar tijdens de samenzang. Dat Arjan Wouters niet alleen het ensemble, maar ook de vleugel beheerst kwam naar voren tijdens zijn improvisatie over Blijf bij mij Heer. Schitterend met verschillende in nuances in het geluidsniveau en tempo trok hij de mensen mee en liet hij de tekst spreken “De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij, in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!
Tijdens de avond werd er gecollecteerd voor de Oase in Ouddorp i.v.m. aanschaf tuinmaterialen en voor de Familie Rietveld die werkzaam zijn voor de MAF en dan specifiek is de opbrengst bestemd voor aanschaf van zonnepanelen, zodat stroomtoevoer gewaarborgd blijft. De collecte die in zijn geheel naar de doelen gaat, omdat de sponsoren alle kosten voor de avonden die Omnis Cantare organiseert dekt, bracht het mooie bedrag op van € 468,88.

Nadat we luisterden naar het lied “You are my all in all” (U bent alles voor mij), waarbij de solist Frank Emens met een zeer aangename stem en duidelijke uitspraak een hoofdrol vertolkte besloot ouderling Polderman deze avond. Hij bedankte de organist en het ensemble voor hun geweldige bijdrage die deze avond waardevol avond had gemaakt. Nadat de Heere werd gedankt voor Zijn trouwe zorg en hulp aan alle medewerkenden en gebeden om een zegen over hetgeen beluisterd was zette de organist het voorspel in van het lied wat we samen staande hebben gezongen.
Weest dan volk des Heere, blijde en welgezind
en zegt telken kere, Christus overwint.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie nu en immermeer.

 


Mannenkoren in concert Maria Magdalena Kerk Goes

Goes, Binnenland redactie CSMZ: Zaterdag 16 maart 2019 hadden we een prachtige zang avond in de Maria Magdalena Kerk in Goes. Wij als CSMZ mochten samen met het Chr. Mannenkoor “Ichthus” uit Sliedrecht, o.l.v. Martin Zonnenberg een avondvullend programma verzorgen op een avond georganiseerd door Omnis Cantare. Om iets voor 18.00 uur moesten wij als zangers aanwezig zijn om in te zingen, waarna wij ook nog even samen met Ichthus de gezamenlijke nummers door konden nemen. Het beloofd een mooie avond te worden en terwijl wij als zangers genieten van een van kopje koffie (aangeboden door de organisatie OC) zien we de kerk volstromen. Om kwart over 7 moeten er stoelen worden bijgezet en om 19.30 uur, als we als CSMZ met het zingen van Psalm 68 de intro verzorgen en we kijken de kerk in, zit die gewoon bomvol (Deze avond zijn er samen met de koorleden ruim 850 personen) Dat is altijd een prachtig gezicht!
 DSC1030Na de intro opent Ouderling G.van Veldhuisen uit Waarde de avond door alle aanwezigen, koren, dirigenten, organist en pianist, hartelijk welkom te heten maar zeker ook de aanwezigen en in het bijzonder de jongelui die ook aanwezig zijn. Hij leest ons uit het Evangelie van Johannes hoofdstuk 19:1 tot 7 en gaat ons voor in gebed. Als openingswoord mediteert hij kort uit het gelezen Bijbel gedeelte waarbij de leidende Christus centraal staat. Hij vraag aan een ieder of ook onze zonden al wit gewassen zijn in het voor ons vergoten bloed aan het kruis van Golgotha? Is ons levenspaspoort daar al mee getekend? Mogen we Hem onze Zaligmaker noemen? Voor een ieder geld……..wij kunnen nog zalig worden! De te houden collecte, waarbij de opbrengst bestemd is voor MAF en de Oase wordt hartelijk aanbevolen. We zingen nog Psalm 84: 1 en 3 waarna mannenkoor Ichthus een blok van 4 stukken voordraagt, Zingen kunnen ze! Persoonlijk vond ik Psalm 6 erg mooi. Na dit blok krijgen we een samenzang: Roept uit aan alle stranden Vers 1 en 4. massaal! Nu mogen wij een blok van 3 zingen; Vrede, Paspoort en Er komen stromen van zegen. Ik vond dat het goed ging, het zingt ook heerlijk in deze kerk. Terwijl wij weer gaan zitten mogen we genieten van de inspanningen van Martin op de orgelbank! Niets mis met de talenten van onze organist, vakkundig geassisteerd door zijn eigen registrant. Aansluitend hebben we de collecte samenzang uit Psalm 42: 1, 3 en 5, blijft altijd mooi! Na deze samenzang zingt Ichthus weer 4 stukken en ook deze keer mochten wij weer met vermaak luisteren en genieten van de dirigent. Nu is onze pianist aan zet. In zijn improvisatie laat hij horen dat de vleugel niet met hem gaat spelen maar andersom! Wat een geweldige pianist hebben wij als koor….ik heb er echt van genoten. Na deze improvisatie mogen wij nog 3 nummers laten horen; Psalm 23, Eenmaal Thuis, en psalm 122. Ook deze stukken gingen naar mijn beleving goed, zeker Psalm 122 (Marco den Toom) is een geweldig stuk om te zingen, je zag de mensen echt genieten en ik denk dat de mensen dat bij ons ook wel zagen.  DSC1106Psalm 72:11 staat nu op het programma als samenzang waarna we aansluitend, nog als mannenkoren gezamenlijk 2 stukken zingen: Schuil maar veilig onder leiding van Martin Zonnenberg en de Lichtstad onder leiding van Ron. Ichthus was met 145 zangers en wij waren met 110 man, dus dik 250 mannen! En dat was ook te horen! Als wij als mannen, nog nagenietend, weer gezeten zijn, sluit Ouderling G. Van Veldhuisen de avond af door iedereen te danken voor zijn aanwezigheid en bijdrage. De sponsors worden heel hartelijk bedankt, zij hebben er voor gezorgd dat iedereen gewoon gratis naar binnen mocht! Door de inzet van de sponsoren kan de collecte in zijn geheel kon worden bestemd voor beide doelen. Het prachtige bedrag van € 2575,44 werd bij elkaar gebracht op deze schitterende avond. Na het dankgebed zingen we met elkaar Ik wil U o God mijn dank betalen waarna Ichthus de wens aan ons allen zingend overbrengt, namelijk God zij met U tot ons wederzien. Prachtig, wat werd dit mooi gezongen! 

Helaas komt er ook aan deze avond weer een einde. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar! Bestuur en vrijwilligers van Omnis Cantare heel hartelijk bedankt. Ook dank aan onze dirigent, organist met zijn registrant en de pianist heel veel dank voor jullie inspanningen! Wij hebben met elkaar enorm van deze avond genoten. Ook later vele positieve reacties mogen ontvangen! Laten we niet eindigen bij ons mensen maar Hem de dank toebrengen die allen krachten en talenten gaf om taken uit te voeren!
Ook onder deze terugblik mogen wij schrijven “Soli Deo Gloria”.

Verslaggever CSMZ  (JH) / Fotograaf Harm Nieuwenhuijse