user_mobilelogo

Oud Hollandse Volkskerstzang Middelburg

Verslag beschikbaar gesteld door de redacteur van het CSMZ.

De wijzerplaat van de “Lange Jan” in Middelburg laat ons zien op deze tweede kerstdag dat het 18:00 uur is, en dat is de afgesproken tijd we als zangers van ons CSMZ gaan inzingen voor ons laatste kerstconcert hier in Middelburg. Als we de kerk binnengaan, staat er een podium en een enorme hoeveelheid stoelen en ik wil benadrukken dat die daar niet vanzelf naar toe zijn geschoven! Deze middag is er door het bestuur en vrijwilligers van Omnis Cantare veel werk verzet en is de kerk omgezet en het podium opgebouwd! Bedankt mannen! Ook dank aan de vrijwilligers van het koor die de dag na het optreden om 10.00uur in de kerk waren om alles terug te zetten en het podium af te breken. We zingen in tot kwart voor 7 waarna we ruilen met onze familieleden die koffie hebben kunnen drinken toen wij aan het inzingen waren en die nu een plekje in de kerk gaan bemachtigen terwijl wij als zangers nu koffie krijgen aangeboden. Om kwart over 7 nemen wij met de ruim 90 aanwezige zangers weer plaats nemen op het podium om mee te zingen met de liederen die we een kwartier voor aanvang samen met de toegestroomde luisteraars gaan zingen. Een mooi initiatief! Als het half 8 is staan we als mannenkoor op verzoek van Ron van onze zitplaatsen op en mogen we onze map openen om de intro van deze avond ten gehore te brengen; Kerst Intrada. Het is zo’n avond waarbij je het gevoel hebt dat alles gewoon vloeiend verloopt en dat deed het volgens mij ook. Koor, dirigent, orgel, panfluit en piano waren goed op elkaar ingespeeld en Andries zong of hij al jaren in ons koor zit.

 BZ01338De Intro stond naar mijn beleving als een huis. Na de intro opent Ds. G.J. Baan van Vlissingen de avond door iedereen hartelijk welkom te heten en ons een goede en gezegende avond toe te wensen. Ook juist degenen die met moeite, zorgen en verdriet hun plekje hebben ingenomen. Hij gaat ons voor in gebed en wenst ons nogmaals een goede avond toe en beveelt de collecte die gehouden zal worden voor de Hudson Taylor stichting en Siloah van harte in onze milddadigheid aan. We zingen als openingslied samen Eer zij God in onze dagen waarna wij onze blok van 3 zingen: O, Kind zo klein zo teer, Geboren en In het oosten schijnt de zon. De toon die bij de intro is gezet komt ook hier weer voor de dag want het ”gaat” naar mijn beleving “gewoon” We vervolgen het programma met de samenzang Vol van Pracht en ik zag nog best wat potentieel in de kerk zitten. Onze pianist Arjan Wouters is aan zet voor zijn vleugelimprovisatie. Hij begon met een Gouden ster en rijgt met schitterende klanken het ene kerst lied na het andere naadloos aan elkaar! Zo maar uit het vuistje, Schitterend! Wij mogen als koor weer een blokje van 3 ten gehore brengen: Licht in de wereldnacht, Kerstverhaal en Vredevorst. Heerlijke stukken om te zingen. Het kerstverhaal werd door ons geneuried terwijl Andries Stigter onze solist van deze avond met volle klanken de woorden zingt. Er werd genoten kon ik zien. Martin is nu aan de beurt om zijn solo ten gehore te brengen, en wat we al lang weten werd weer bevestigd: Hij kan het ook! Met dank aan zijn vaste registrant Mart! Vloeiend eindigde dit stuk in de samenzang van Kind Gods gelegd in diepe duisternis, en dat ging op de melodie van Psalm 118. In het koor werd er lekker meegezongen op de bovenstem terwijl er gecollecteerd wordt. Na deze samenzang kregen we een muzikaal intermezzo van Andries Stigter met panfluit en vleugel: O kom, o kom Immanuel en komt laten wij aanbidden. De combinatie Bassolist en de heldere klank van de panfluit vond ik fantastisch. De panfluit vond ik een frisse aanvulling op het geheel! Hierna zingen wij als koor weer 3 liederen: Stille Nacht en t ’was nacht in Beth’lems dreven. Ook het zachte ingetogen zingen heeft iets heel moois! En juist bij stille nacht komt dat tot uitdrukking. Zacht zingen is best moeilijk. Het laatste couplet van het tweede lied was samenzang. Het derde lied Herders in ’t veld van Efrata, is weer meer een lied wat met meer volume gebracht mag worden en ook dat lukte aardig. Op het programma staat nu overdracht van de opbrengst van 2017. Als koor zingen we eigenlijk altijd voor goede doelen licht Henk-Jan Minnaard, de voorzitter van Omnis Cantare waar wij als koor bestuursrechtelijk onderdeel van zijn toe. Dit jaar was dat voor 2 doelen: Hudson Taylor stichting en Siloah. Omdat Omnis Cantare veel sponsors heeft kunnen zij altijd de collectes volledig afdragen aan de doelen waarvoor gezongen is en wordt. Zodoende mogen wij het prachtige bedrag van € 10113,23 verdelen over deze 2 doelen. Dit bedrag is opgehaald in 2017 door het beleggen van verschillende avonden waarvan wij er ook op 2 onze medewerking mochten verlenen. Dhr Kleppe van de Hudson Tayler Stichting en Mw. de Visser van Siloah mogen beiden een cheque in ontvangst nemen van € 5056,61. Een bedrag waar ieder stil van werd. Dhr Kleppe spreekt een hartelijk woord van dank uit waarin hij ook nog een korte toelichting geeft wat er met het geld gedaan zal worden. In het nieuwe jaar zal er voor 2 evangelisatieposten in Vlissingen en Almere geld opgehaald gaan worden. De vraag klinkt tot ons allen: Helpt u weer mee? Ik weet dat wij als koor in ieder geval minstens weer tweemaal voor de organisatie zullen zingen.

 BZ01416Als koor zingen we het prachtige lied: Dochter van Sion een heel mooi lied om te mogen zingen zowel als tekst als melodie. Wat ik ook erg mooi vond was de panfluit bij dit lied. Ik vond dat bijzonder knap en er werd door velen van genoten zag ik! Dominee Baan heeft achter de lezenaars plaats genomen om met ons te sluiten. Hij dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en het was hem opgevallen dat er harmonie was tussen koor en musici, het verliep alles zo soepel en dat was in de muziek duidelijk hoorbaar. Fijn om te horen, zeker omdat de dominee zelf ook erg muzikaal is. Hij maakt ook bekend dat de collecte het geweldige bedrag van € 2271,21 heeft opgebracht! Hartelijk dank hiervoor. Hij gaat ons voor in dankgebed waarna we Ere zij God als samenzang zingen waarbij wij als koor hier als een soort wisselzang dit lied doorheen zingen, dat is iets moois om zo te zingen! Als laatste lied staat Uren dagen maanden jaren. Het eerste vers zingen we als koor zeer gedragen en gevoelvol, het tweede vers word met ernst gezongen door Andries en het laatste vers is samenzang. Een waardiger slotlied aan het eind van het jaar is niet denkbaar. We mogen terugzien op een mooie avond, Ron was erg tevreden toen ik het aan hem vroeg, en Martin vond het een avond met een gouden randje. Eigenlijk denk ik dat iedereen het wel zo heeft ervaren. Wie zijn wij dan als mensjes? Wat we doen mogen is door genade van God gekregen. Dan resten er maar 3 woorden; SOLI DEO GLORIA!

Ik wens alle koorleden, dirigent en begeleiders, bestuur en vrijwilligers een in alle opzichten Goed 2018 toe!
Redacteur CSMZ.


 

“Zingend naar Kerst” Odulphuskerk Meliskerke

Vrijdag 15 december was het dan eindelijk zo ver. Op deze avond werd “zingend naar kerst” gehouden in de Odulphuskerk in Meliskerke. Om 18.30 uur was het voltallig bestuur van Omnis Cantare en een legertje vrijwilligers aanwezig voor deze speciale editie. Zoals de titel al deed vermoeden, stond deze avond in het teken van, samen te zingen van het Grote wonder, van de komst en geboorte van de Heere Jezus. Zoals gezegd, was het een Samenzangavond, maar daarnaast zou een groep mannen, bestaand uit bestuur, oud bestuursleden, vrijwilligers en oud vrijwilligers als een ensemble enige liederen ten gehore brengen. Dit alles onder de bezielende leiding van onze gelegenheidsdirigent Arjen Huissen en de muzikale begeleiding kwam van niemand minder dan van Ron van Ommen. Het tenue, zwart pak, wit overhemd en een door Arjen meegebrachte zwarte vlinder das.
Toen de gelegenheidszangers compleet waren gingen we aan de slag om nog even ons repertoire door te nemen, want het was de eerste keer, dat er in deze samenstelling zou worden gezongen. Ook werd er even geoefend om van twee kanten op te komen, tijdens de intro. Allemaal hadden we er zin in, wat ook te merken was aan het resultaat. Het klonk mooi, al was de verdeling van de verschillende partijen hier en daar niet perfect.IMG 20171215 WA0019 De eerste mensen kwamen al binnen en het duurde niet lang of het oude deel van de kerk zat lekker vol. De stoelen in het nieuwe deel bleven echter leeg en was dus gelijk de plaats waar het ensemble kon zitten. Om 20.00 uur werd gestart met het programma. Het ensemble stond aan twee kanten in de kerk opgesteld en begonnen op teken van Arjen met de intro, het zingen van “Stille nacht” het eerste couplet vanaf de plek waar we opgesteld stonden en tijdens het zingen van het tweede en het derde couplet liepen we naar onze plek voor de preekstoel. Uit de reacties van de aanwezigen, hoorde ik later dat het erg mooi was. Na de intro ging het ensemble weer zitten. De voorzitter Henk-Jan Minnaard sprak een kort en bondig een openingswoord. Daarna ging het programma verder en waren er twee liederen als samenzang met aansluitend een optreden van het ensemble. Zij zongen, “Gij daalt Heer Jezus van Uw troon” en “Eeuwen lang geleden”. Deze liederen werden met beleving en gevoel gezongen. Daarna las een meisje uit het publiek een heel mooi gedicht “Advent” voor met aansluitend de collectezang. Ron liet horen erg goed te kunnen improviseren op het lied “Midden in de winternacht”. Toen was het de beurt aan Thomas, hij las op mooie manier het gedicht “Verlangen” voor, het hierna als samenzang gezongen lied “Komt allen tezamen” was een mooi vervolg op het gedicht. Toen was er voor mij in ieder geval een kippenvel momentje, het voorspel op het lied wat wij samen zouden zingen: “In de stad van Koning David” echt heel mooi. Na dit lied zat het programma er weer op. Na het slotwoord van de voorzitter en het bekend maken van de opbrengst van de collecte, €383,45 ten bate van Hudson Taylor en Siloah zongen we nog staand, voor zo ver als mogelijk, “Ere zij God” en was de avond weer voorbij. Na alles opgeruimd te hebben en nog een bak koffie, ging een ieder met een tevreden gevoel huiswaarts.

Verslag, Kees d G


samenzangavond 11 november 2017 Nicolauskerk Wolphaartsdijk

Op de 11e van de 11e organiseert Omnis Cantare een samenzangavond in de Nicolauskerk te Wolphaartsdijk. Het is de eerste keer dat Omnis Cantare een zangavond organiseert in deze prachtige monumentale kerk. Deze avond zal Hugo van der Meij uit Katwijk het schitterende orgel bespelen. Jolanda van de Wege-de Nood zal haar kunsten vertonen op haar panfluit. Om half zeven wordt door bestuur en vrijwilligers de nodige voorbereidingen getroffen en om zeven uur druppelen de eerste bezoekers al binnen. Tot zelfs een paar minuten na half acht druppelen de mensen naar binnen. Jammer dat het druppelen niet overgaat in stromen of vloeien. We beginnen de samenzangavond met een kleine honderd bezoekers. Na inleidend orgelspel beginnen we stipt half acht met het samen zingen van psalm 43 vers 3 en 5. Altijd een mooie psalm om te zingen. Het is een gebed om verlossing. De avond wordt door dhr. C.P. Polderman met een kort woord en gebed geopend. Na de opening zingen we samen “Ga niet alleen door ’t leven” en “Op bergen en in dalen”. Je merkt dat het tweede lied onder de bezoekers meer bekend is. Tot nu toe floot Jolanda vanaf het orgel maar voor de muzikale intermezzo komt zij naar beneden. Midden onder de koepel zal de panfluit nog meer tot zijn recht komen. Jolanda en Hugo musiceren over psalm 116. Ze beginnen heel rustig, gedragen en bouwen het steeds meer uit. Dat kenmerkt deze psalm ook: “Ik lag gekneld in banden van de dood…Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig…Ik zal met vreugd in ’t huis des Heeren gaan”. Ellende…verlossing…dankbaarheid! Vervolgens zingen we samen “Vaste rots van mijn behoud” en de collectezang psalm 35 vers 1 en 3. Voorafgaand aan de collectezang improviseert Hugo over deze psalm. Een erg mooie en beetje eigenzinnige improvisatie. Na de collecte zingen we samen “Wat de toekomst brengen moge”. De verzen 1 en 3 zingen we de traditionele melodie en de verzen 2 en 4 zingen we de melodie van ‘The Rose’. Vervolgens komt er weer een intermezzo. Nu musiceren Jolanda en Hugo over “Zegen ons Algoede”. Het is mooi om te luisteren naar de muzikale gaven van Jolanda en Hugo. We vervolgen de samenzang met “Ruwe stormen”, psalm 84 vers 1, 2 en 6 en “De dag door Uwe gunst ontvangen”. Bij het voorspel van “Ruwe stormen” gaat Hugo lekker los. Je hoort de wind als het ware waaien en je merkt dat de mensen er een beetje onrustig van worden. Al samen zingend is de avond voor bij gevlogen. Dhr. Polderman dankt een ieder voor zijn/haar inbreng deze avond en eindigt met dankgebed. De collecte bedroeg € 221,- ten bate van de stichtingen Hudson Taylor en Siloah. Tot slot zingen we nog het Lutherlied: “Een vaste Burcht is onze God”. We kunnen terugkijken op een hele mooie muzikale avond. De vele mensen die er niet waren hebben wat gemist!

Verslag Johan S.
Foto's Kees M

 

 


Urker Mannenkoor Enéas Hervormde Kerk Arnemuiden

Op zaterdag 14 oktober organiseerde Omnis Cantare een zangavond in de Hervormde kerk van Arnemuiden. De medewerkenden waren Urker Mannenkoor Enéas o.l.v. Hendrik van Veen en Hugo van der Meij op het orgel. Klokslag half acht was de kerk goed gevuld en kwamen de mannen van het mannenkoor zingend vanuit achter de kerk naar voren gelopen met de bekende Ambrosiaanse Lofzang. Het blijft prachtig om te zien als mannen zingend naar voren lopen en dit nummer werd ook vol overgave gezongen. Hiermee was de toon gezet voor de avond, die in het teken zou staan van mannenkoor- en samenzang.

Na de intro verzorgde Ds. P. van der Kraan de opening. De dominee las een aantal verzen uit de Bijbel en ging hij voor in gebed. Na de opening volgde er samenzang Ps. 68 vers 16. Hugo leidde dit in met een prachtig opbouwend voorspel en begeleidde de samenzang uitstekend. Na de samenzang volgde er een blokje door het mannenkoor. Zij zongen: Ps. 6 van Klaas Jan Mulder, Jezus die mijn ziel bemint (met een mooi solo) en Zie ons wachten aan de stromen. Het nummer 'Zie ons wachten aan de stromen' is een prachtige nummer wat weer een heel ander karakter heeft dan de andere liederen en dat zorgde voor een mooi afwisselend blokje mannenkoorzang. Na dit blokje van het mannenensemble was het de beurt aan Hugo als organist. Hij mocht improviseren over Ps. 87 en daarna aansluitend de samenzang begeleiden. Hugo liet merken dat hij niet alleen goed de samenzang kan begeleiden maar uitstekend kan improviseren. Hij liet de diverse klanken van het orgel horen en bracht een prachtige opbouwende improvisatie ten gehore. Tijdens de samenzang werd er gecollecteerd voor de beide doelen die Omnis Cantare dit jaar steunt. De 'Hudson Taylor stichting' en 'Siloah'. Daarna was het weer de beurt aan het mannenkoor. Zij zongen: Ps. 79 in een bewerking van hun eigen dirigent, Het huis bij de Heer' en elk uur elk ogenblik van Klaas Jan Mulder. Vooral het laatste lied is natuurlijk zeer bekend, maar het blijft een prachtig nummer om te zingen en om naar te luisteren. Na dit blokje van het mannenkoor was er de samenzang: Blijf bij mij Heer. Na deze samenzang volgde het laatste blokje voor het mannenkoor. Zij zongen vervolgens: Keerpunt, O eeuw'ge Vader sterk in macht en Er is een God Die hoort. Het eerste nummer van dit blokje 'Keerpunt' is misschien nog niet voor iedereen heel bekend maar het heeft een prachtige tekst. Het gaat over de drukte van leven, waaruit je kunt vluchten en tot Jezus gaan.
Dominee van der Kraan sloot de avond af met het uitspreken van een dankwoord en voorgaan in dankgebed. Tevens mocht hij de collecte bekendmaken. Er was een prachtig bedrag opgehaald van € 744,22. De mannen uit Urk waren zo onder de indruk van deze avond dat zij besloten om de collecte te verdubbelen! Dus de totaalopbrengst van deze avond is: € 1488,44!
De avond werd afgesloten met het zingen van Ps. 72: 10 en 11, waarna ieder tevreden naar huis ging. Er zal ongetwijfeld nog wel nagepraat zijn over deze avond.AL