OMNIS CANTARE
Omnis Cantare
info@omnis-cantare.nl
Teller bezoekers

Onze sponsors 
Omnis Cantare staat bekend als een solide organisatie, die met hun gaven al vele mooie avonden mocht organiseren in het Zeeuwse Land. ook in het nieuwe jaar staan weer veel activiteiten gepland, echter kon dit enkel nadat onze sponsors zich bereidt hebben verklaard ons financieel te ondersteunen. Door hun steun mogen wij onze avonden "vrij toegankelijk" houden...een must,
want het Evangelie wat wij tijdens onze avonden willen uitdragen is niet te koop !! 

Daarnaast mogen wij de collecte die wij tijdens onze avonden houden in zijn geheel bestemmen aan ons doel wat wij dit jaar nastreven. Mogen wij u van harte uitnodigen aan onze sponsors te denken als u een aanschaf moet doen.... u kunt op een eenvoudige wijze op hun site of contactadres komen.
Ga op het logo staan en dubbelklik !